Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Maria
Nazwisko: Jeżowska- Kaczanowska
Nazwisko rodowe: Laskowska
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 29-03-1945
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Sprawa dotyczyła przywrócenia do pracy Danuty Jeżowskiej-Kaczanowskiej. W dn. 30.12.1981 Szczecińskie Wydawnictwo Prasowe wypowiedziało jej umowę o pracę. Powodem była działalność w NSZZ „Solidarność”, gdzie pełniła funkcję Członka Prezydium Komisji Zakładowej w wydawnictwie oraz w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Działalność ta zdaniem kierownictwa redakcji była sprzeczna z linią polityczną „Głosu Szczecińskiego”, w którym była zatrudniona. Wniosek D. Jeżowskiej-Kaczanowskiej o przywrócenie do pracy złożony do Terenowej Komisji Odwoławczej ds. Pracy w Szczecinie został 17.06.1982 oddalony. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie wyrokiem z 09.11.1982 oddalił odwołanie D. Jeżowskiej-Kaczanowskiej w tej sprawie. IPN Sz 133/59 (P 585/82)
Akta sądowe Sprawa o odszkodowanie z tytułu wydania niewłaściwej opinii służbowej przez Szczecińskie Wydawnictwo Prasowe, gdzie Danuta Jeżowska-Kaczanowska była zatrudniona w charakterze dziennikarza „Głosu Szczecińskiego”. Terenowa Komisja Odwoławcza ds. Pracy w Szczecinie oddaliła wniosek o odszkodowanie z tytuły wydania niewłaściwej opinii służbowej, zasądzając jednocześnie na rzecz wnioskodawczyni odszkodowanie z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie wyrokiem z 14.04.1983 oddalił odwołanie D. Jeżowskiej-Kaczanowskiej w tej sprawie. IPN Sz 134/3 (P 76/83)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Danuta Jeżowska-Kaczanowska podejrzana była o wspieranie osób prowadzących wrogą działalność. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 14757/II zostały zniszczone.
.