Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Zygfryd
Nazwisko: Sznek
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 16-11-1909
Imię ojca: Benjamin
Imię matki: Cyla
Dodatkowe informacje:

Prawnik, inż. hydrotechnik. Pseudonimy: „Marcin” (Lwów 1935-1938), „Janek” (Zagłębie Drohobyckie – 1938), „Johann (Hans) Giller” (1939 woj. katowickie). Okres członkowski w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU) od 05.1935 do rozwiązania w 1938 zaliczono mu jako staż w KPP. Do PPR przyjęty został 16.08.1944 przez Przedstawicielstwo PPR w Moskwie. Od 1924 do 1928 członek organizacji młodzieży „Haszomer Hacair”. W 1935 skierowany został przez KZM do pracy propagandowej w „Polskim Związku Myśli Wolnej”. W 1932 ukończył Wydz. Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (UJK), a w 1933 wstąpił na Wydz. Inżynieryjny Politechniki Lwowskiej. Od 01.1937 był w składzie lwowskiego OK KPZU, a 11.1937 mianowany sekretarzem OK Lwowa. Od 01.1938 w okręgu drohobyckim jako pomocnik okręgowca. Od 08.1938 do 09.1939 przebywał jako emigrant polityczny w Pradze. 1939-1941 kontynuował studia na Politechnice Lwowskiej. 1941-1944 student i pracownik umysłowy - Instytut Irygacji i Mechanizacji Gospodarki Wiejskiej w Taszkiencie (02-06.1942 pracował jako dziesiętnik na budowie Północnego Kanału Taszkienckiego, w 1943 pracował jako st. technik w grupie projektującej "Ferchadską" elektrownię). Od 1.06.1944 pracował jako przewodniczący Zarządu Miejskiego ZPP w Taszkiencie. 11.1944-1949 dyr. Dep. w Resorcie/ Ministerstwie Administracji Publicznej, Lublin-Warszawa. W 1952 był Z-cą Szefa Kancelarii Rady Państwa. 30.04.1968 r. skierowany na rentę.
Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka, sygn. 14972; IPN BU 01264/264/J (951/X); IPN BU 230/287 (WCA 027962); IPN BU 1005/6122 (EAGM 006122); T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski wg stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 178-179, 208.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Koło w Resorcie Administracji Publicznej Lublin PPR 11-1944 31-12-1944 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 14972.
I Sekretarz Koło w Ministerstwie Administracji Publicznej Lublin/ Warszawa PPR 31-12-1944 03-1946 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 14972.
Sekretarz Komitet Zakładowy przy Ministerstwie Administracji Publicznej Warszawa PPR 03-1946 12-1948 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 14972.
Sekretarz Komitet Zakładowy przy Ministerstwie Administracji Publicznej Warszawa PZPR 12-1948 1949 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 14972.
Kierownik Katedry Dwuletnia Szkoła Partyjna przy KC PZPR Warszawa PZPR 1950 1953 AAN, KC PZPR, CK, sygn. 14972.
Zastępca Szefa Urząd Rady Ministrów Warszawa 01-1954 12-1954 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 178-179.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa 12-1954 04-1968 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 208.
.