Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józefa
Nazwisko: Wolska
Nazwisko rodowe: Kulka
Miejsce urodzenia: Wolbrom
Data urodzenia: 19-03-1931
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Teofila


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Józefa Kulka była rozpracowywana przez PUdsBP w Olkuszu z powodu przynależności do organizacji niepodległościowej z Wolbromia o nazwie "Armia Podziemna". Akt o dawnej sygn. 6273/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Józefa Kulka była zaangażowana w niepodległościową organizację "Armia Podziemna", która działała na terenie Wolbromia. W kwietniu 1950 dokonano aresztowań żołnierzy AP, jednak J. Kulce udało się zbiec. Zatrzymana 25.12.1951 przez PUBP w Olkuszu. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie tymczasowo aresztowana 29.12.1951. Skazana wyrokiem WSR w Krakowie z 19.03.1952 na 1,5 roku więzienia za nie poinformowanie UB o organizacji AP oraz o jej działaczach. Zwolniona 25.03.1953. IPN Kr 07/4588 (4816/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie przeciwko Józefie Kulce. Skazana wyrokiem WSR w Krakowie z 19.03.1952 na 1,5 roku więzienia. W wyniku rewizji sprawę wznowiono i zmieniono kwalifikację czynu na działalność w porozumieniu z członkami AP oraz udział w zebraniach. Wyrokiem WSR w Krakowie z 28.10.1952 zmieniono karę na 2,5 roku więzienia. IPN Kr 111/2991 (Pr II 7/52)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie Józefy Kulki. Zawierają odpis wyroku WSR w Krakowie z 19.03.1952 oraz nakaz wykonania kary w więzieniu w Krakowie przy ul. Montelupich. IPN Kr 111/3448 (W 136/52)
Akta sądowe Józefa Kulka została skazana wyrokiem WSR w Krakowie 28.10.1952 na 2,5 roku więzienia za przynależność do organizacji Armia Podziemna, która działała na terenie Wolbromia. Osadzona w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. Na mocy amnestii kara została zmniejszona do 1 roku i 3 miesięcy. Zwolniona z więzienia po upływie tego terminu, tj. 25.03.1953. IPN Kr 110/4859 (Sr 297/52)
.