Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Stanisław
Nazwisko: Byrgiel
Miejsce urodzenia: Skawina
Data urodzenia: 13-11-1959
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marek Byrgiel był rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. "Pobocze" nr KR 31405. Zarejestrowany 17.01.1987 pod nr KR 33198. Rozpracowywany w związku z pojawieniem się między Skotnikami i Sidziną napisów o treści religijnej oraz haseł antykomunistycznych i antywyborczych. Brał również w nieoficjalnych uroczystościach patriotycznych. Zatrzymany 11.10.1985. Zwolniony po rozmowie ostrzegawczej 12.10.1985. Akta złożono 02.03.1987 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16915/II. Akta zniszczono w październiku 1989. Pozostawiono mikrofilm. IPN Kr 0101/313 (16915/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marek Byrgiel został zarejestrowany 26.08.1987 przez SB RUSW w Skawinie w ramach SOS krypt. "Ogrody" nr KR 33709. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Sprawę zakończono i akta złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie 02.06.1989 pod sygn. 17495/II. Materiały zniszczono we wrześniu 1989. Akta o sygn. 17495/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.