Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Arkadiusz Paweł
Nazwisko: Balcerzak
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 28-02-1964
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Arkadiusz Balcerzak był kontrolowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Inicjatorzy” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 18.05.1982 pod nr. rej. CZ 6307 i prowadzonej przez Wydział III KW MO Częstochowa. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej, z której wynikało, że na terenie Częstochowy „działa od dłuższego czasu” tajna organizacja o nazwie Młodzieżowe Koło „Wolność”. Celem sprawdzenia było ustalenie inicjatorów powstania i członków organizacji, rozpoznanie form i metod działalności oraz „neutralizacja i likwidacja nielegalnej grupy”. W toku sprawdzenia ustalono, że MK „Wolność” powstało z inicjatywy uczniów V LO im. A. Mickiewicza, którzy opracowali ramową strukturę organizacji, statut oraz tekst ślubowania, a głównym celem organizacji była „Wolna Ojczyzna”. Uczniowie przeprowadzali „akcje ulotkowe” nawołując m.in. do bojkotu Święta 1-Maja. W związku z prowadzoną sprawą z ww., współzałożycielem i aktywnym działaczem organizacji przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, przeszukano również miejsce jego zamieszkania. W dniu 02.06.1982 ww. został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOS „Inicjatorzy” pod nr. rej. CZ 6339. Sprawę wykorzystano „w celach propagandowych”, odstąpiono od represji karnej wobec figurantów na rzecz „oddziaływania profilaktyczno-zapobiegawczego”. SOS zakończono 07.01.1983, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Częstochowa pod sygn. 1066/II. IPN Ka 027/534 (1066/II).
W aktach znajdują się meldunki operacyjne przesyłane przez poszczególne WUSW z terenu kraju, w celu stworzenia „Informatora o nielegalnych organizacjach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. Arkadiusz Balcerzak występuje w materiałach w związku z omówieniem działalności Młodzieżowego Koła „Wolność”, organizacji działającej od 29.12.1981 na terenie Częstochowy. Organizacja, która powstała z inicjatywy uczniów V LO im. Adama Mickiewicza liczyła 14 członków, a jej celem było „przeciwstawienie się wprowadzeniu stanu wojennego”, „przeciwdziałanie kłamliwej propagandzie władz PRL” oraz „przyczynianie się do rozwoju świadomości niepodległościowej". Członkowie Młodzieżowego Koła „Wolność” w okresie działalności przeprowadzili cztery „akcje ulotkowe”, przygotowywali się również do organizowania spotkań i prelekcji na temat „prawdziwej historii” oraz do wydawania pisma o nazwie „Wolność”. IPN BU 0326/558 t. 1.
Arkadiusz Balcerzak występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wichrzyciele”, która została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 06.02.1982 pod nr. rej. CZ 6096 i była prowadzona przez Wydział III KW MO Częstochowa. Sprawa została założona w związku z ujawnieniem na terenie Częstochowy „nielegalnych ulotek”. Celem rozpracowania było ustalenie autora wykonanych ulotek oraz „pobudek i motywów działania” sprawcy. Sprawa została zakończona 21.05.1983, a w dn. 13.06.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Częstochowa pod sygn. 1131/II. Arkadiusz Balcerzak występuje w materiałach SOR „Wichrzyciele”, w związku z omówieniem SOS „Inicjatorzy”, której był figurantem. IPN Ka 027/569 t. 1-2 (1131/II).
.