Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Józef
Nazwisko: Kozielski
Miejsce urodzenia: Nowy Targ
Data urodzenia: 12-06-1958
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marian Kozielski, współredaktor pisma "Solidarność Podhala", był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. "Instrukcja" nr NS 6857 w związku z kolportażem na terenie Nowego Targu wydawnictw bezdebitowych. Sprawę zakończono 11.09.1982 z powodu skierowania jej do sądu. IPN Kr 033/300 t. 1 (886/II)
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze przeciwko działaczowi NSZZ "Solidarność" Marianowi Kozielskiemu i innym w związku z kolportażem wydawnictw bezdebitowych na terenie Nowego Targu w okresie od 13.12.1981 do 16.03.1982. Skazany wyrokiem Sądu WOW z 27.05.1982 na 3 lata więzienia. IPN Kr 033/300 t. 2-3 (886/II)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie przeciwko Marianowi Kozielskiemu i innym. Skazany wyrokiem Sądu WOW z 27.05.1982 na 3 lata więzienia. Uchwałą Rady Państwa z dnia 04.07.1983 warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 2 lata. Na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1983 o amnestii kara została mu darowana. IPN Kr 97/984 (Pg Śl II 84/85)
Akta paszportowe Akta paszportowe Mariana Kozielskiego. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-2981/82, wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Nowym Sączu na okres od 19.03.1982 do 19.03.1984. IPN Kr 39/212596 (EANS 212596)