Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Sosnowski
Miejsce urodzenia: GRYFICE
Data urodzenia: 18-04-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Piotr Sosnowski podejrzany był o druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. Kolportował m. in. szczecińską edycję „Tygodnika Wojennego”, „Z podziemia” oraz wydawnictwa warszawskie. Został zarejestrowany do sprawy 22.10.1984 pod nr 30154. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżenie wyjazdu za granicę w okresie od 01.06.1985 do 01.06.1987. W uzasadnieniu podano, że P. Sosnowski jest aktywnym działaczem struktur postsolidarnościowych. IPN Sz 0053/434 (16913/II)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ od 01.06.1985 do 01.06.1987. W uwagach dopisano: "P. Sosnowski jest aktywnym działaczem podziemnych struktur postsolidarnościowych. Jego działalność przejawia się w organizowaniu miejsc druku nielegalnych wydawnictw i ich kolportażu. Wyjazd za granicę mógłby służyć aktywizacji politycznie wrogiej działalności wymienionego". Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Akta paszportowe, w których znajduje się wniosek o wydanie karty żeglarskiej z 29.04.1985, który został załatwiony odmownie ze względu na postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę na okres od 01.06.1985 do 01.06.1987. Ponownie postanowienie odmowne w sprawie karty żeglarskiej wydano 09.06.1986. EASz 105471
.