Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Walerian
Nazwisko: Siemaszko
Miejsce urodzenia: MOSIEWICZE
Data urodzenia: 02-01-1945
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw w ramach podziemnych struktur „Solidarności”. Działalność Waleriana Siemaszki polegała m. in. na przewożeniu bezdebitowych wydawnictw np. „Tygodnik Wojenny” z Warszawy do Szczecina i ich dalszego kolportażu. W. Siemaszko utrzymywał także kontakt z nielegalną oficyną wydawniczą „Wydawnictwo Szczecińskie”. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Z akt wynika także, że W. Siemaszko przechodził w sprawie „Łącznik II”. IPN Sz 0053/167 (16539/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę „Dekoder II” założono w związku z podejrzeniem wobec Waleriana Siemaszki o kontynuację nielegalnej działalności polegającej na kolportażu wydawnictw antypaństwowych. W toku prowadzonej sprawy nie potwierdzono zarzutów wobec W. Siemaszki. IPN Sz 0053/391 (16840)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu nielegalnych wydawnictw. Mat. arch. o sygn. 15652/II brak, wpis na postawie zapisów ewidencyjnych.
.