Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu


Imiona: Zbigniew Tadeusz
Nazwisko: Kamionowski
Miejsce urodzenia: Łomża
Data urodzenia: 12-01-1940
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Halina
Uzupełnienia/sprostowania: Organizacja "Młodzi Patrioci Polscy" [MPP] powstała jesienią 1953 r. z połączenia dwóch młodzieżowych organizacji działających w Łomży i przyjęła nazwę jednej z nich. Przywódcą połączonych grup został Zbigniew Kamionowski. Członkowie MPP zajmowali się zrywaniem plakatów i obwieszczeń władz, drukowaniem i kolportowaniem ulotek, wykonywaniem i rozlepianiem plakatów, zrywaniem czerwonych flag, zamalowywaniem haseł propagandowych i portretów przedstawicieli władz oraz upowszechnianiem treści z Radia Wolna Europa i Głosu Ameryki. Likwidacja organizacji przez UB nastąpiła wiosną 1954 r. Członkowie MPP zostali zatrzymani w siedzibie UB w Łomży, wielokrotnie przesłuchiwani i konfrontowani oraz przeprowadzono przeszukania w ich mieszkaniach, a następnie Postanowieniem Sądu dla Nieletnich w Białymstoku tymczasowo zatrzymani w Izbie Zatrzymań MO jako podejrzani o to, że w okresie od jesieni 1953 do kwietnia 1954 w Łomży należeli do organizacji, „której istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej”. W swoim Oświadczeniu członkowie MPP podają, że w okresie maj – wrzesień odbyła się przeciwko nim rozprawa sądowa „zakończona wyrokiem skazującym w zawieszeniu na 2-3 lata. Skutkiem wyroku były systematyczne odwiedziny w domach skazanych kuratora sądowego”. Także w postanowieniu sądu z 02.01.1956 (sprawa dotycząca organizacji „Wiktoria”) znajduje się zapis: „Z akt sprawy NW 150/54 rzeczywiście wynika , że Kamionowski w 1953 r. sądzony był za przynależność do nielegalnej organizacji, mającej na celu wrogą robotę przeciwko ustrojowi Polski Ludowej”. Źródło: IPN Bi 741/1  (Zbiór dokumentów:, m.in. Oświadczenie członków MPP).

Wybierz:

.