Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Eugeniusz
Nazwisko: Haładaj
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 07-12-1960
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi krypt. „Jodła” dot. osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-1982. Decyzją nr 145 Komendanta Woj. MO w Łodzi, na wniosek Wydziału III KW MO Łódź z dn. 15.12.1981, Grzegorz Haładaj został internowany z powodu: „podejmowania działalności bezpośrednio godzącej w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL”. Zatrzymany podczas strajku studentów 15.12.1981 na Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Internowanie uchylono decyzją nr 135 Komendanta Woj. MO w Łodzi z dn. 05.07.1982. G. Haładaj znajduje się w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego – poz. 2430. IPN PF 86/21 t. 5 (1360/III), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Od 16.12.1981 umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu. Od 06.01.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. Internowanie uchylono i został zwolniony 05.07.1982. IPN Ld 24/173 (2/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Piegus”, nr rej. 46093 prowadzony od 05.08.1982 przez Wydz. III KW MO Łódź, Wydz. III-1 KW MO/WUSW Łódź na Grzegorza Haładaja. Kontrolowany operacyjnie z powodu uczestniczenia w strajku studentów na Wydz. Prawa i Administracji UŁ po wprowadzeniu stanu wojennego oraz podejrzewany o możliwość kontynuowania działalności antysocjalistycznej po zwolnieniu z internowania. SB przeprowadziła z nim szereg rozmów ostrzegawczych. Zatrzymany w dn. 31.08.1982 za „udział w zbiegowisku na pl. Zwycięstwa” w Warszawie. Następnego dnia został skazany wyrokiem Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny oraz został zawieszony w prawach studenta. Od powyższej decyzji G. Haładaj złożył odwołanie do Kolegium II instancji przy Prezydencie m. stołecznego Warszawy, które uniewinniło go od stawianych zarzutów. UŁ natomiast przywrócił mu status studenta. Prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Piegus” zakończono 21.05.1985. IPN Ld 047/551/J (6520/2), IPN BU 01232/82 (V Ds. 163/91).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Działacz” nr rej 47522 prowadzona od 27.11.1982. Dnia 02.06.1986 zmieniono kategorię rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny. Sprawę prowadził Wydział III-1 KWMO/WUSW w Łodzi na inną osobę, byłego członka NZS Uniwersytetu Łódzkiego, podejrzanego o kontynuowanie działalności „antypaństwowej” po okresie studiów. Grzegorz Haładaj występuje w materiałach w związku z utrzymywaniem kontaktów z głównym rozpracowywanym. Wymieniony jako osoba uczestnicząca w spotkaniach studenckich organizowanych w kościele św. Teresy w Łodzi przez Duszpasterstwo Akademickie „Węzeł”, nie kryjący swojego negatywnego stosunku do działań władzy. Prowadzenie KE zakończono 01.07.1987. IPN Ld 014/674 t. 2 (7112/II), IPN Ld 0248/2 (7112/II).
W teczce pracy TW ps. „Artur” nr rej. 6088 prowadzonego przez Wydz. III KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z dn. 2.12.1982 dot. Grzegorza Haładaja. IPN Ld 0031/284 (1480/I).
.