Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Ernest
Miejsce urodzenia: Szatarpy
Data urodzenia: 27-08-1924
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Anna
Znany/a też jako:
Mirosław Walkowski

Henryk Ernest-Kaszuba


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Akta sprawy karnej dotyczącej podległej „Tomowi” organizacji „Kadry Dywersyjne 111”, której podporządkował się oddział dowodzony przez Henryka Ernesta. Został on wyznaczony na dowódcę placówki w Gdyni. Brał udział w akcjach ekspropriacyjnych prowadzonych przez grupę, mających na celu zdobycie środków na działalność organizacji, a także w likwidacji sekretarza jednej z gdyńskich komórek PPR. Zatrzymany 26.03.1946, tymczasowo aresztowany 2.04.1946, osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Gdańsku. Akt oskarżenia skierowano do sądu 26.09.1946. Rozprawa odbyła się w Gdańsku 29-30.10.1946. Skazany wyrokiem WSR z 31.10.1946 na karę śmierci z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze, a także przepadek mienia. Prezydent KRN nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 28.12.1946. IPN Gd 146/12 t. 1-2
Akta sądowe Akta sprawy karnej członków oddziału „Bakcyla”, podległego organizacyjnie „KD-111”. Działali oni na terenie Słupska, prowadząc akcje ekspropriacyjne i działalność propagandową. W czasie śledztwa przesłuchiwany był H. Ernest. Pojawia się on również w zeznaniach innych świadków oraz w sporządzonym 27.12.1946 akcie oskarżenia. IPN Gd 222/3
Akta sądowe Akta WSR w Gdańsku w sprawie członków "nielegalnej organizacji »Armia Krajowa«" działającej na terenie Wybrzeża Gdańskiego w latach 1945-1946. Henryk Ernest pojawia się w materiałach sprawy jako dowódca placówki w Gdyni oraz uczestnik akcji wykonywanych przez grupę. W aktach znajduje protokół przesłuchania H. Ernesta z 10.12.1946, zawierający wyciągi z przesłuchań do sprawy Sr 410/46. IPN Gd 146/22 t. 1-2
Akta administracyjne Fotografie przedstawiające procesy niemieckich zbrodniarzy wojennych po II wojnie światowej. W aktach znajduje się fotokopia listu podyktowanego przez mjr „Wilka” do żony działacza komunistycznego z Gdyni, który zginął w marcu 1946. List został napisany przez Henryka Ernesta. Na dokumencie znajdują się również zapiski odnośnie okoliczności wysłania listu. IPN Gd 05/96
Akta administracyjne Sprawozdania, raporty dekadowe i miesięczne oraz informacje wydziałów WUBP w Gdańsku za lata 1945-1950. W aktach znajduje się raport kierownika Wydziału Śledczego WUBP w sprawie „zlikwidowania organizacji AK działającej na terenie Wybrzeża”. W dokumencie opisana jest działalność organizacji „KD-111”, której członkiem był H. Ernest. IPN Gd 0046/250
Akta administracyjne Wykaz organizacji niepodległościowych i rewizjonistycznych działających na terenie województwa gdańskiego w latach 1945-1958. W wykazie figuruje organizacja „KD-111” dowodzona przez „Tarzana”. Dowódcą jej placówki w Gdyni był H. Ernest. IPN Gd 0046/639 t. 1-2
Charakterystyka Charakterystyka nr 7 organizacji „KD-111” dowodzonej przez „Tarzana”. Podlegała ona organizacyjnie Inspektoratowi AK–WiN (Polski Związek Wojskowy) w Białej Podlaskiej i „Tomowi”. H. Ernest dowodził jednym z oddziałów działającym na terenie województwa gdańskiego. Został on rozbity przez WUBP w Gdańsku w marcu 1946. Pozostali na wolności członkowie organizacji dowodzeni przez „Dziadka” przygotowywali akcję odbicia H. Ernesta z więzienia w Gdańsku. Zaniechano tego po wykonaniu na w/w wyroku 28.12.1946. W aktach znajduje się sporządzony 12.03.1973 kwestionariusz osobowy H. Ernesta. IPN BU 0175/11
Charakterystyka Opracowanie nr 80 „Polski Związek Wojskowy KD-111” dotyczące działającej na terenie województwa gdańskiego w 1946 organizacji niepodległościowej. Miała ona być zalążkiem Inspektoratu WiN na Wybrzeżu. Podlegała organizacyjnie komendantowi Obwodu WiN w Białej Podlaskiej „Tomowi”. „KD-111” dowodził „Tarzan”. W aktach znajdują się kwestionariusze osobowe dotyczące członków organizacji, w tym H. Ernesta, który jako dowódca placówki w Gdyni został skazany na karę śmierci przez WSR w Gdańsku. IPN BU 0189/80 t. 1-2
.