Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Emil
Nazwisko: Wołowiec
Miejsce urodzenia: Przeworsk
Data urodzenia: 21-07-1956
Imię ojca: Jan
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Ww. został internowany na podstawie decyzji nr 543/V-1, ponieważ „przebywając na wolności nie przestrzega obowiązującego dekretu o stanie wojennym”. W dn. 10.12.1982 tymczasowo aresztowany. W dn. 29.12.1982 sprawa została zarchiwizowana w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39569/II. IPN Ka 043/536 (39569/II)
Akta kontrolno-śledcze Śledztwo RSD-77/82 prowadzone pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach (sygn. akt Pg.Śl-II-372/82) dotyczyło kontynuowania działalności związkowej w warunkach stanu wojennego. W związku z prowadzonym postępowaniem ww. został w dn. 10.12.1982 przesłuchany, oskarżony o to, że od marca do sierpnia 1982 w Dąbrowie Górniczej jako członek b. NSZZ „Solidarność”, którego działalność została prawnie zawieszona, nie zaniechał dalszej działalności związkowej kontynuując ją poprzez rozpowszechnianie wydawanych drukiem materiałów propagandowych zawierających „fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz lżące ustrój PRL i jej naczelne organy” i tymczasowo aresztowany. Postępowanie zakończono 23.02.1983 aktem oskarżenia. W toku śledztwa przesłuchano 21 świadków, przeprowadzono 13 przeszukań i aresztowano 7 osób. W dn. 3.09.1984 akta sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9366/III. IPN Ka 029/740 (9366/III)
Akta sądowe W dn. 28.03.1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Katowicach uznał ww. za winnego tego, że od kwietnia do sierpnia 1982 w Dąbrowie Górniczej jako członek b. NSZZ „Solidarność”, którego działalność została wówczas prawnie zawieszona, nie odstąpił od udziału w dalszej działalności związkowej w ten sposób, że pobierał paczki z „Wolnym Związkowcem” i umieszczał je w uzgodnionej skrytce, tj. czynu z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym i za to skazał na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karę grzywny w wysokości 15 tys. zł. Ww. został zwolniony z Aresztu Śledczego. IPN Ka 276/4076, IPN Ka 276/4077, IPN Ka 276/4078 (Sg.W 123/83 t. 1-3)
Akta sądowe W dn. 21.02.1992 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w Warszawie (sygn. akt WRN 5/92), zmienił wyrok Wojskowego Sądu Garnizonowego w Katowicach z dn. 28.03.1983 (sygn. akt Sg.W 123/83), przez uniewinnienie Emila Wołowca od przypisywanego mu przestępstwa. IPN Ka 276/4078 (Sg.W 123/83 t. 3)
.