Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksander Edward
Nazwisko: Herzog
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 10-07-1951
Imię ojca: Edward Karol
Imię matki: Maria Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksander Herzog został zatrzymany w Krakowie 13.03.1968 przez MO w czasie zajść studenckich tzw. "wydarzeń marcowych" ("rozklejał ulotki"). Zwolniony po zatrzymaniu (nieletni). Materiały (Nr 457/68) na ten temat posiadał Wydz. III KWMO Kraków. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" WUSW Kraków; karta z kartoteki tematycznej Wydziału "C" WUSW Kraków; zapisy w ZSKO-88 i ZSKO-90.
W dn. 04.03.1983 zarejestrowany w Wydz. "C" KWMO Kraków pod numerem 27139 przez Wydz. III KWMO Kraków jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Hiena", dotyczącej nadawania audycji "antypaństwowych" przez radiostację NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska. Sprawę zakończono w lipcu 1985 z powodu zaniechania "wrogiej" działalności. W dniu 31.07.1985 materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Kraków pod sygn. 16684/II-gr(upowe) i sfilmowano (16684/2). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydziału "C" WUSW Kraków; dziennik rejestracyjny WUSW Kraków, poz. 27139; dziennik archiwalny działu II WUSW Kraków, poz. 16684; zapisy z ZSKO-88 i ZSKO-90; karta Mkr-2 z mikrofilmu protokołu brakowania Wydziału "C" WUSW Kraków materiałów arch. o sygn. II; mikrofilm sygn. IPN Kr 0101/165 (16684/2); karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Objęty śledztwem przez Wydz. Śledczy KWMO Kraków (RSD 46/S/82) w sprawie emitowania nielegalnych audycji radia "Solidarność" w czerwcu i lipcu 1983. Aresztowany tymczasowo 11.06.1983. Sprawę przekazano 17.06.1983 do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie (Nr repert. Pg Śl. II 180/82; akta postępowania przygotowawczego II Ds. 67/83). W dn. 20.07.1983 zwolniony z aresztu na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Kraków-Podgórze. Sąd Rejonowy Kraków-Podgórze 29.09.1983 umorzył sprawę na mocy amnestii (postanowienie Sądu z dn. 23.09.1983; sygn. akt II Ko 333/83/P). Wg zapisu na karcie Mkr-2 z kartoteki pomocniczej Biura "C" MSW i karty EO-13 S/B postępowanie umorzono 20.10.1983. W dn. 05.04.1989 materiały archiwalne sprawy śledczej złożono do archiwum WUSW Kraków pod sygn. 5978/III. Akta zmikrofilmowano (5978/3). Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; karta Mkr-2 z kartoteki pomocniczej Biura "C" MSW; karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Kraków; karty: 1 (jedna) EO-13 S/B i 1 (jedna) EO-13-S/a z kartoteki śledczej WUSW Kraków; karta E-16 z kartoteki kart E-16 wypisanych do brakowania materiałów WUSW w Nowym Sączu/WUSW w Krakowie; zapisy w ZSKO-88 i ZSKO-90; Dziennik archiwalny akt działu III WUSW Kraków, poz. 5978; akta penitencjarne IPN Kr 081/391 (38/730/83); akta sygn. IPN Kr 17/286 (II Ko 333/83/P); akta sygn. IPN Kr 07/5519 t. 1-2 (5978/III); mikrofilm sygn. IPN Kr 096/1202 (5978/3).
Zarejestrowany 07.03.1986 pod numerem 32216 przez Wydz. III WUSW w Krakowie jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Heros" dotyczącej kolportażu pism antysocjalistycznych. Sprawę zakończono 29.10.1989 z powodu zaprzestania "wrogiej" działalności przez figuranta. Akta zarchiwizowano pod sygn. 17620/II. Karta Mkr-2 i karta EO-33 z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów Wydziału "C" WUSW Kraków; karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta DE-14/0 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta E-16 z kartoteki kart pomocniczych Biura "C" MSW; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Kraków; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Kraków; dziennik rejestracyjny WUSW Kraków, poz. 32216; zapis z ZSKO-88; akta sygn. IPN Kr 010/12401 (17620/II).
Akta paszportowe. Akta sygn. IPN BU 1005/247507 (EAGM 247507).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 285/08/3 - Zarządzenie z dnia 02.12.2008 dotyczące Aleksandra Edwarda Herzoga – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.