Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Boligłowa
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 13-09-1951
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wojciech Boligłowa był kontrolowany operacyjnie przez Pion V DUSW ds SB w Krakowie w ramach SOR krypt. "Opornik-I" nr KR 26464. Zarejestrowany 20.08.1982 do nr KR 26466 z powodu działalności w NSZZ "Solidarność" na Kombinacie HiL w Krakowie. Powołany do służby wojskowej w listopadzie 1982. Sprawę 11.09.1984 złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16537/II. Materiały zniszczono w październiku 1989. Akt o sygn. 16537/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe Akta paszportowe Wojciecha Boligłowy. Odmowa wyjazdu do USA w 1977 roku. IPN Kr 37/120286 (EAKr 120286)
.