Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław Ryszard
Nazwisko: Pieczul
Miejsce urodzenia: Mikołów
Data urodzenia: 03-04-1959
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bronisław Pieczul występuje w aktach kontrolno-śledczych postępowania przygotowawczego RSD 6/84 prowadzonego przez Wydział Śledczy WUSW Katowice pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rybniku (sygn. akt 1 Ds. 279/84), w sprawie „podejmowania działań mających na celu wywołanie niepokoju publicznego lub rozruchów”. W związku z prowadzonym śledztwem 17.04.1984 przeszukano mieszkanie ww. (ujawniono ok. 100 szt. „nielegalnych” wydawnictw). W dniu 19.04.1984 ww. został oskarżony o to, że w okresie od grudnia 1981 do października 1983 w Rybniku, Wodzisławiu Śl. oraz Raciborzu działając przestępstwem ciągłym, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu wywołania niepokoju publicznego, sporządzał i rozpowszechniał nielegalne czasopisma „Szerszeń”, których treść zawierała „fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”, tj. o czyn z art. 282 § 1 kk. w zw. z art. 273 § 2 kk i art. 271 § 1 kk w zw. z art. 58 kk i tymczasowo aresztowany. W dniu 03.08.1984 na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984, Prokuratura Rejonowa w Rybniku umorzyła śledztwo sygn. akt 1Ds 279/84, a 07.08.1984 wydała postanowienie o uchyleniu aresztu tymczasowego zastosowanego wobec ww. Materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 9382/III. IPN Ka 029/756 (9382/III).
Akta tymczasowo aresztowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z pobytem ww. w Areszcie Śledczym w Katowicach. Bronisław Pieczul został tymczasowo aresztowany na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Rybniku z 20.04.1984 (sygn. akt 1 Ds. 279/84) jako podejrzany o popełnienie czynu z art. 282 § 1 kk w zw. z art. 273 § 2 kk i art. 271 § 1 kk w zw. z art. 58 kk. Od 30.04.1984 przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony 07.08.1984 na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Rybniku o uchyleniu środka zapobiegawczego. IPN Ka 865/94 (39/84).
Bronisław Pieczul był inwigilowany przez SB w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Dacia” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 26.04.1984 pod nr. rej. KA 55801 i prowadzonej przez Referat III RUSW Rybnik. Sprawę założono w związku z ujawnieniem na terenie Rybnika „nielegalnego wydawnictwa” o nazwie „Szerszeń”, którego drukiem i kolportażem zajmowały się osoby związane z Filią Politechniki Śląskiej w Rybniku. Celem rozpracowania było rozpoznanie zakresu wpływu figurantów sprawy „na ogół środowiska naukowego i akademickiego Politechniki Śląskiej”, ustalenie motywów podejmowania „wrogiej działalności” oraz „ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w sporządzanie i kolportaż >Szerszenia<”. Bronisław Pieczul, student V roku Politechniki Śląskiej, który zaangażował się w drukowanie i rozpowszechnianie „nielegalnego wydawnictwa”, został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR „Dacia” 26.04.1984 pod nr. rej. KA 55802. W związku z prowadzoną sprawą ww. został objęty zastrzeżeniem wyjazdu za granicę. SOR „Dacia” zakończono 17.10.1989 z uwagi na fakt rejestracji NSZZ „Solidarność”. W dniu 20.07.1990 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43997/II. IPN Ka 048/841 t. 1-2 (43997/II).
W aktach paszportowych znajduje się zastrzeżenie wyjazdu za granicę (Z-I-207/86), obejmujące wszystkie kraje świata w okresie od 26.07.1984 do 26.07.1986. Zastrzeżenie, zostało wniesione przez RUSW w Rybniku, ponieważ ww. „po wprowadzeniu stanu wojennego do 01.03.1984 uczestniczył w drukowaniu i kolportowaniu nielegalnego wydawnictwa pod nazwą Szerszeń”. W dniu 17.08.1984 zastrzeżenie wyjazdu zarejestrowano w ewidencji operacyjnej pod nr. rej. KA 55802 (anulowane 15.09.1986). W styczniu 1985 ww., z uwagi na sytuację społeczno-polityczną panującą w kraju po 13.12.1981 m.in. brak wolności przekonań i poglądów, złożył wniosek o wyjazd emigracyjny z Polski. IPN Ka 617/12898 (EAMK 12898).
.