Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenobia Antonina
Nazwisko: Obodecka-Migdał
Nazwisko rodowe: Obodecka
Miejsce urodzenia: Zawada
Data urodzenia: 14-06-1943
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zenobia Obodecka-Migdał była kontrolowana w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Sieć” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 17.02.1982 pod nr. rej. CZ 6137 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Częstochowa. Sprawa została założona w związku z informacją dotyczącą powstania na terenie Częstochowy „nielegalnej” grupy zajmującej się redagowaniem oraz kolportażem tzw. „Gazety Wojennej”, a także innych ulotek o „wrogiej treści”. Celem sprawdzenia było „rozpoznanie charakteru działalności członków grupy” oraz „objęcie systematyczną kontrolą operacyjną inspiratorów nielegalnych działań”. W dniu 15.03.1982 SOS przekwalifikowano na SOR krypt. „Sieć”. Ww. została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej do sprawy 07.04.1982 pod nr. rej. CZ 6216. Rozpracowanie zakończono 06.10.1982 i zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Częstochowa pod sygn. 1043/II. IPN Ka 027/524 (1043/II).
Ww. występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wichrzyciele” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 06.02.1982 pod nr. rej. CZ 6096 i prowadzonej przez Wydział III KW MO Częstochowa. Sprawa została założona w związku z ujawnieniem na terenie Częstochowy ulotek „o treści antypaństwowej”. Celem rozpracowania było ustalenie autora „wrogich ulotek” oraz „pobudek i motywów działania” sprawcy. Ww. występuje w materiałach SOR „Wichrzyciele”, z uwagi na fakt, iż jako były aktywny działacz NSZZ „Solidarność” była podejrzana o posiadanie literatury bezdebitowej. W materiałach sprawy znajduje się informacja, że w miejscu zamieszkania i pracy ww. przeprowadzono przeszukanie (wynik negatywny). Rozpracowanie zakończono 21.05.1983. W dniu 19.06.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Częstochowa pod sygn. 1131/II. IPN Ka 027/569 t. 1-2 (1131/II).
Ww. występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „REK” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 01.03.1982 pod nr. rej. CZ 6159 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Częstochowa. Sprawę założono w związku z informacją dot. powstania na terenie Częstochowy grupy złożonej z b. działaczy NSZZ „Solidarność”, która „podjęła próbę nielegalnego powielania i kolportażu literatury związkowej”. W dniu 15.03.1982 SOS krypt. „REK” przerejestrowano w ewidencji operacyjnej na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Ww. była kontrolowana w ramach sprawy, ponieważ „należała do osób, które mogły w przeszłości i obecnie prowadzić nielegalną działalność”. Rozpracowanie zakończono 03.11.1982, materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO Częstochowa pod sygn. 1051/II. IPN Ka 027/527 (1051/II).
W aktach paszportowych znajduje się informacja, że w 1981 roku ww. nie otrzymała zgody na wyjazd za granicę ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. IPN Ka 143/18540 (EACZ 18540).
.