Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Gładysz
Miejsce urodzenia: Iwonicz
Data urodzenia: 31-12-1907
Imię ojca: Karol
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Antoni Gładysz w czasie II wojny światowej należał do ZWZ. Aresztowany w 1941 przez gestapo, więzień obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Następnie działacz mikołajczykowskiego PSL. Założyciel i naczelny redaktor "Hasła Ogrodniczo-Rolniczego" oraz redaktor "Słowa Powszechnego". Rozpracowywany przez PUdsBP w Tarnowie w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr 755/F/55 krypt. "Redaktor". Sprawę złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie 28.10.1957 pod sygn. 2809/R po uzyskaniu przez A. Gładysza mandatu posła do Sejmu PRL II kadencji. IPN Kr 010/11064 t. 1-2 (11927/II)
Akta operacyjne/ Sprawa Operacyjnej Obserwacji Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnej Obserwacji krypt. "Ogrodnik". Zarejestrowany 20.03.1963 pod nr KR 3997. Był posłem na Sejm PRL II kadencji z ramienia Znaku. Domagał się m.in. przywrócenia religii do szkół. Był także założycielem Klubu Katolickiego. Po zakończeniu kadencji zostaje w 1962 ponownie naczelnym redaktorem "Hasła Ogrodniczo-Rolniczego". Założyciel Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa w Tarnowie, które m.in. demaskowało nadużycia członków PZPR. W 1967 wyjechał z Polski do USA, gdzie pozostał. Materiały złożono 02.11.1972 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 11927/II. IPN Kr 010/11064 t. 1-4 (11927/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Antoni Gładysz występuje w Kwestionariuszu Ewidencyjnym dotyczącym byłego działacza WiN. IPN Kr 010/11672 (12819/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Antoni Gładysz występuje w SOR krypt. "Jubilat", dotyczącej byłego działacza WiN. Akt o sygn. 492/II brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Obiektowa [SO] Antoni Gładysz występuje w materiałach SO „Akademia”. W ramach SO "Akademia" rozpracowywano osoby związane z AK na terenie woj. krakowskiego. Sygn. IPN Kr 075/18, (29/OB)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych nr SB/0799/63 z powodu rozpracowywania w ramach sprawy operacyjnej obserwacji nr KR 3997/63; wniesione przez KPMO ds. Bezpieczeństwa w Tarnowie na okres od 01.10.1963 do 01.10.1965; zastrzeżenie wyjazdów do KK wniesione przez RSB KPMO w Tarnowie przedłużane do 06.05.1969. Zastrzeżene anulowano 11.08.1967. A. Gładysz w listopadzie 1967 wyjechał do USA na pobyt czasowy, gdzie pozostał. Akt paszportowych o sygn. EATA 64331 brak. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.