Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Ślisz
Miejsce urodzenia: Łukawiec
Data urodzenia: 20-03-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany (od 03.02.1981 do 25.05.1981) w ramach SO krypt. „Solidarność Wiejska” m.in. jako sygnatariusz porozumień rzeszowskich, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność Wiejska”, członek rady programowej czasopisma „Wieś Rzeszowska”. Sprawa dotyczyła nieformalnych struktur samorządowych na wsi oraz NSZZ "Solidarność" RI. Dnia 17.03.1981 sprawę przerejestrowano do numeru Rz-16455 i przekazano do Wydz. IV w celu dalszego prowadzenia. Rozpracowanie J. Ślisza kontynuowano w ramach SOR krypt. „Ziemianin”. IPN-Rz-053/59 (250/IV) t.1-6
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR „Ziemianin” prowadzonej na jego osobę. Celem sprawy było „wszechstronne rozpoznanie jego osobowości, postawy (…) inwigilowania działań oraz zamiarów” przede wszystkim dotyczących aktywności J. Ślisza w ramach NSZZ RI „S” i Duszpasterstwa RI, rozpracowania charakteru utrzymywanych kontaktów oraz jego wpływu na środowisko. Sprawę zakończono w związku ze zmianą sytuacji politycznej w kraju. IPN-Rz-044/862 (18101/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO „Pasterz” jako były działacz NSZZ RI „Solidarność” i aktywista Duszpasterstwa Rolników (DR). Celem prowadzenia sprawy było rozpracowanie osób związanych z DR (szczególnie „ekstremalnych działaczy” NSZZ „S”) na terenie województwa rzeszowskiego oraz „operacyjna kontrola” jego działalności i „przeciwdziałanie rozbudowie struktur DR”. IPN-Rz-062/12 (270/IV) t. 1-3
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa kryptonim "Ruch" dotyczyła ochrony przed wpływami prawicowej działalności (tzw. „opozycji rolniczej” w legalnych strukturach ruchu ludowego i młodzieżowego (Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici"). Miała na celu „neutralizację” głównych przedstawicieli opozycji w tym J. Ślisza, który występuje w materiałach m.in. jako przewodniczący reaktywowanej Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich oraz osoba z którą SB przeprowadzała rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. IPN-Rz-062/11 (269/IV) t. 1-3
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] Materiały sprawy SOR krypt. „Ziemianin” przesłane przez rzeszowski WUSW do Dep.VI MSW celem dodatkowej kontroli, a następnie zarchiwizowane w archiwum MSW do nr 5693/k jako SOR krypt. „Ziemianin II”. IPN-BU-0608/343 (5693/k)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO krypt. „Relikt” jako aktywny działacz NSZZ RI „S”, przewodniczący Komisji ds. Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, zaangażowany także w Duszpasterstwo Rolników Indywidualnych. J. Ślisz krytykował politykę rolną państwa oraz mówił o konieczności stworzenia ruchu związkowego na wsi. Sprawę założono w celu „operacyjnej kontroli” środowiska byłych działaczy NSZZ RI "S" i Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych (RI). IPN-Rz-062/10 (268/IV) t. 1-6
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. „Wybory 1989”, jako aktywista NSZZ RI „S”, uczestnik obrad Okrągłego Stołu oraz kandydat do Senatu z ramienia RKO „Solidarność”. Sprawa miała na celu operacyjną ochronę „przebiegu kampanii i wyborów, rozpoznania postaw kandydatów na posłów i do Senatu” przede wszystkim ze strony opozycyjnej. IPN-Rz-053/52 (258/IV) t. 1-4.
Sprawa Obiektowa [SO] Józef Ślisz występuje w SO krypt. "Konstruktywni" jako kandydat na senatora z ramienia NSZZ „Solidarność”. W materiałach znajduje się m.in. charakterystyka w/w i meldunki operacyjne sporządzane ze spotkań z wyborcami. Sprawa dotyczyła ochrony operacyjnej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Rzeszowie, który sprawował „patronat nad kampanią wyborczą kandydatów na posłów i senatorów z listy solidarnościowo-opozycyjnej”. IPN-Rz-053/49 (261/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w Sprawie Obiektowej krypt. "Azymut II" jako kandydat na senatora. Materiały dotyczą działalności MKZ NSZZ "Solidarność" oraz Rzeszowskiego Komitetu Obywatelskiego (RKO) "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-053/30 (294/IV) t. 1-2
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-2451/A obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ) wniesione przez Wydz. IV KWMO Rzeszów do dnia 10.05.1984. Zastrzeżenie przedłużono do dnia 10.05.1986. EARZ 7167; karta PZ-4/1 z kartot. paszportowej WUSW Rzeszów
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-0570/87 wniesione przez Wydz. VI WUSW Rzeszów obejmujące wszystkie kraje świata (WKŚ) obowiązujące do 15.01.1989. EARZ 7167; karta Pz-35 z kartot. paszportowej MSW; karta PZ-4/1 z kartot. paszportowej WUSW Rzeszów