Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sławomir
Nazwisko: Sowa
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 31-07-1962
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Natalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sławomir Sowa był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Syndrom” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 28.02.1985 pod nr. rej. KA 58193 i prowadzonej przez Wydział III-1 WUSW Katowice. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej dotyczącej „nieformalnej grupy”, która prowadzi na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „negatywną działalność polityczną”, zajmuje się m.in. kolportażem „nielegalnych wydawnictw” i gromadzeniem funduszów na zakup tych wydawnictw. Celem sprawdzenia było rozpoznanie działalności grupy, ujawnienie źródeł pochodzenia wydawnictw bezdebitowych oraz ustalenie metod i form ich rozprowadzania. Sławomir Sowa, który m.in. uczestniczył w kolportowaniu wydawnictw bezdebitowych i zbierał podpisy pod petycjami, został zarejestrowany do sprawy 28.02.1985 pod nr. rej. KA 58195. W dniu 17.09.1985 ww. został ostrzeżony przed próbą podjęcia wrogiej działalności i „konsekwencjami związanymi z taką postawą”, a władze uczelniane „zainspirowano” do zaostrzenia kryteriów egzaminacyjnych wobec figuranta sprawy. W dniu 15.01.1987 materiały dotyczące ww. zostały wyłączone ze sprawy i przekwalifikowane na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Kursant”, a materiały SOS „Syndrom” 17.02.1987 zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42204/II. IPN Ka 048/365 (42204/II).
Sławomir Sowa był kontrolowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Kursant” zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 15.01.1987 pod nr. rej. KA 58195 i prowadzonego przez Wydział III-1 WUSW Katowice. Sprawę, która została założona na podstawie materiałów operacyjnych zgromadzonych w trakcie prowadzenia SOS „Syndrom”, wszczęto z uwagi na fakt, iż ww. „w dalszym ciągu” utrzymywał kontakty z osobami, które „inspirują środowisko studenckie do negatywnej działalności politycznej”. W wyniku prowadzonej kontroli nie stwierdzono, aby ww. „ponownie podjął negatywną działalność”. KE „Kursant” zakończono 17.02.1989. W dniu 02.01.1990 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43848/II, a 14.03.1990 materiały archiwalne zmikrofilmowano (sygn. 43848/2). Akta o sygn. IPN Ka 230/1884 odzyskano z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/1884 (43848/II), IPN Ka 0169/1722 (43848/2) mikrofilm.
Akta operacyjne zawierają meldunki Wydziału III WUSW w Katowicach przesłane do Wydziału III Departamentu III MSW dotyczące środowiska akademickiego (Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Akademia Górniczo-Hutnicza) oraz Duszpasterstwa Harcerskiego. Ww. występuje w meldunkach dotyczących Kwestionariusza Ewidencyjnego kryptonim „Kursant” nr rej. KA 58195, którego był figurantem. IPN BU 01232/55.
.