Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Franciszek
Nazwisko: Rajca
Miejsce urodzenia: Nowa Ruda
Data urodzenia: 26-08-1948
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ryszard Rajca był rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Opornik-II". Został zarejestrowany 20.08.1982 przez Wydz. V KWMO w Krakowie nr KR 26468. Dział w strukturach NSZZ "Solidarność" na Kombinacie HiL w Krakowie. Sprawę zakończono i materiały złożono 31.07.1984 w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16423/II. Akta zniszczono w listopadzie 1989 r. Akta o sygn. 16423/II zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.