Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Witold
Nazwisko: Pleskacz
Miejsce urodzenia: SŁOŃSK
Data urodzenia: 03-09-1953
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa założona na MKZ NSZZ Szczecinek. Stanisław Pleskacz występuje w sprawie jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność”. W czasie strajków czołowy aktywista. Przewodniczący KZ NSZZ „S” przy Zakładach Płyt Wiórowych w Szczecinku, członek Zarządu Regionalnego NSZZ w Szczecinku. IPN Sz 107/85 (167/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona w celu rozpoznania działalności Stanisława Pleskacza, który w 1981 r. pełnił etatową funkcję zastępcy przewodniczącego ZR „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” w Koszalinie. IPN Sz 00124/509 (4914/II)
Akta internowanego Akta zawierają dokumenty wytworzone w trakcie internowania Stanisława Pleskacza takie jak m.in. decyzja o internowaniu, książeczka zdrowia, karta ewidencji próśb, skarg i wniosków. S. Pleskacz internowany był w okresie od 13.12.1981 do 09.03.1982. IPN Sz 266/137 (30/81)
Akta administracyjne Są to decyzje o internowaniu. Stanisław Pleskacz został internowany decyzją nr 30 z dn. 13.12.1981. W uzasadnieniu podano, że posiada predyspozycje i skłonności do organizowania zbiorowych wystąpień w celu podjęcia wrogiej działalności politycznej. Umieszczony w ZK w Wierzchowie Pomorskim. Internowanie uchylono decyzją nr 24 z dn. 09.03.1982. IPN Sz 108/114 (420/ADM)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE jako byłego aktywnego działacza NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu „Pobrzeże” w związku z przyjazdem do Polski papieża. Sprawę zakończono z powodu niepotwierdzenia przypuszczeń stanowiących podstawę założenia KE na figuranta. IPN Sz 105/264 (5253/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła powołania w Szczecinku Tymczasowego Zarządu Oddziału NSZZ "Solidarność". Stanisław Pleskacz występuje w aktach jako jeden z inicjatorów utworzenia w Szczecinku Rejonowego Obywatelskiego Komitetu Wyborczego. IPN Sz 00105/429 (5591/II włączno 7249/1)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła utworzonego w dn. 03.04.1989 w Zakładach Płyt Wiórowych w Szczecinku Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” na którego czele stanął Stanisław Pleskacz. Sprawę zakończono z powodu legalizacji związku oraz niepodejmowania wrogiej i szkodliwej działalności. Dalszą kontrolę operacyjną zamierzano prowadzić w ramach SO „Płyta” nr KO 07072. IPN Sz 105/452 (5615/II)
Teczka Obiektowa Brak informacji odnośnie do sprawy. Materiały zniszczono we własnym zakresie, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.