Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Jadwiga
Nazwisko: Osada
Nazwisko rodowe: Dziejma
Miejsce urodzenia: MORGIEWICZE (ZSRR)
Data urodzenia: 03-01-1938
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dniu 03.06.1983 zarejestrowana do nr Bk 30155 w ramach sprawy operacyjnej "Działacze" (nr rej. 27284) jako aktywna działaczka NSZZ "Solidarność", kolporterka wydawnictw bezdebitowych, która wspierała finansowo podziemie "Solidarności". Prowadzenie sprawy zakończono poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. Akta o sygn. 2909/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Materiały dot. realizacji przeglądu kadr nauczycielskich w woj. białostockim zleconego Kuratorowi Oświaty i Wychowania w listopadzie 1983 przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania zgodnie z zaleceniami BP KC PZPR z 01.03.1983 w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w oświacie. W aktach zachowała się notatka funkcjonariusza WUSW w Białymstoku z 24.07.1984, w której informowano, iż Danuta Osada, nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 10 w Białymstoku, "podejmowała wiele negatywnych przedsięwzięć, dążąc do natychmiastowego wykluczenia z »Solidarności« członków PZPR, na lekcjach eksponowała uczniom treści związane z Katyniem w sposób niezgodny z programem, od połowy 1982 zajęła się kolportażem wśród sobie zaufanych nauczycieli nielegalnych wydawnictw i zbieraniem składek na pomoc więźniom politycznym". W jej mieszkaniu 14.06.1984 przeprowadzono przeszukanie, a samą w/w zatrzymano na 48 godz. Postępowania nie wszczęto z "braku dowodów" na działalność kolportażową. IPN Bi 508/1
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO] Wg zapisu "Dziennika rejestracyjnego WUSW w Białymstoku" i informacji z "Komputerowego zbioru danych byłej SB (ZSKO)" Danuta Osada zarejestrowana została przez pion III WUSW w Białymstoku 02.04.1986 pod nr 37176 w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne. Brak informacji odnośnie charakteru prowadzonej sprawy. Zabezpieczenie anulowano 07.07.1987. Materiałów archiwalnych brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.