Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Uchański
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 22-08-1947
Imię ojca: Dymitr
Imię matki: Justyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zainteresowanie Operacyjne [ZO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Ww. został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej 18.11.1980 pod numerem KA-45804 w kategorii „zainteresowanie operacyjne”. W dn. 16.03.1983 zmieniono kategorię rejestracji na kwestionariusz ewidencyjny. Celem rozpracowania była stała kontrola zachowania i postępowania ww. w miejscu pracy i zamieszkania oraz neutralizacja jego działalności. W związku z prowadzonym rozpracowaniem z ww., który „nadal prezentuje negatywny stosunek do obecnej rzeczywistości” przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze np. 29.04.1984 został ostrzeżony „przed podjęciem działań zmierzających do zakłócenia obchodów 1-majowych”. Ww. został objęty również kontrolą korespondencji krajowej i zagranicznej. KE zakończono 21.09.1989 w związku z zalegalizowaniem działalności NSZZ „Solidarność”. W dn. 16.11.1989 sprawę zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43043/II. IPN Ka 230/5612 t. 2 (40043/II), IPN Ka 0169/1621 (40043/2)
Akta internowania Ww., działacz NSZZ „Solidarność” na terenie Przedsiębiorstwa Przerobów Wtórnych Metali Nieżelaznych „WTÓRMET” w Radzionkowie został zatrzymany na podstawie decyzji o internowaniu nr 102/81 z 13.12.1981, z uwagi na fakt iż „inspirował strajki, kolportował nielegalne wydawnictwa o treści antypaństwowej”. Zwolniony 14.07.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. W dn. 05.04.1983 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” KWMO Katowice pod nr 40043/II i 25.07.1990 zmikrofilmowano. Akta o sygn. IPN Ka 230/5612 zostały odzyskane z tzw. „worów ewakuacyjnych” czyli materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/5612 t. 1 (40043/II), IPN Ka 0169/1621 (40043/2)
Akta internowanego Dokumenty wytworzone w związku z internowaniem ww., który od 19.12.1981 przebywał w Ośrodku Odosobnienia Internowanych w Zabrzu, a 19.03.1982 został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Uhercach. Zwolniony 14.07.1982 na podstawie decyzji nr 1205/82 o uchyleniu internowania. IPN Rz 57/218, IPN Ka 41/286
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Katowicach (sygn. akt II Ds. 74/85/S), zostało wszczęte w związku z informacją, że na terenie Bytomia istnieje grupa osób zajmująca się kolportażem nielegalnych pism o treści antypaństwowej. W związku z prowadzonym śledztwem 18.09.1985 przeszukano miejsce zamieszkania ww., który został przesłuchany i 21.11.1985 oskarżony o to, że w okresie od lutego 1985 do lipca 1985 w Bytomiu rozpowszechniał przy pomocy nielegalnych pism i ulotek fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej w kraju mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, tj. z art. 273 § 1 kk w zw. z art. 271 § 1 kk i 58 kk. Ww. został objęty środkiem zapobiegawczym w postaci dozoru MO. W trakcie prowadzonego śledztwa, które zamknięto 23.12.1985, przesłuchano 10 osób, dokonano 10 przeszukań, 3 oględzin, zarzuty przedstawiono 2 osobom. W dn. 18.11.1986 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod nr 9616/III. IPN Ka 029/875 (9616/III)
Akta sądowe W dn. 07.03.1986 Sąd Rejonowy w Bytomiu (sygn. akt II K.54/86) uznał ww. winnym popełnienia czynu zarzucanego aktem oskarżenia i skazał na karę 1 roku i 6 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i na okres próby wyznaczył dozór kuratora sądowego. W dn. 09.09.1986 Sąd Rejonowy w Bytomiu na podstawie ustawy z 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw darował ww. w całości karę wymierzoną 07.03.1986. W dn. 11.12.1987 Sąd Rejonowy w Bytomiu zwolnił ww. z dozoru kuratora sądowego. W dn. 23.06.1989 SR w Bytomiu postanowił uznać, że nastąpiło przebaczenie i puszczenie w niepamięć występku za który ww. został skazany i zarządził zatarcie tego skazania. IPN Ka 612/1 t. 1-4 (II K.54/86)
.