Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Maria
Nazwisko: Babicz
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data urodzenia: 15-08-1948
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jacek Babicz, student Politechniki Częstochowskiej był rozpracowywany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej w dn. 26.07.1970 pod numerem 18194. Kwestionariusz został założony, ponieważ ww. „aktywnie uczestniczy w zebraniach i wykładach organizowanych przez Duszpasterza Akademickiego” w Częstochowie. W związku z prowadzonym kwestionariuszem ww. został objęty kontrolą korespondencji krajowej, był również stale inwigilowany przez tajnego współpracownika. Obserwację operacyjną zakończono w dn. 16.08.1973 z uwagi na fakt, że ww. po ukończeniu studiów wyjechał z Częstochowy. W dn. 03.09.1973 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 34156/II. IPN Ka 014/959 (34156/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa „Wierni” została założona w celu rozpoznania stopnia zaangażowania młodzieży akademickiej w „życie kościelne” oraz inwigilację tego środowiska. W aktach SO zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej w dn. 07.07.1975, znajdują się również informacje dotyczące pracowników naukowych, księży oraz studentów zaangażowanych w pracę Duszpasterstwa Akademickiego w okresie 1968-1975, zebrane przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KMiP MO w Częstochowie. Jacek Babicz, który jako student Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej „ściśle współpracował” z Duszpasterstwem Akademickim, figuruje w doniesieniach tajnych współpracowników oraz w materiałach z okresu 1969-1972. SO „Wierni” została zdjęta z ewidencji operacyjnej w dn. 06.02.1976 i zarchiwizowana w Wydziale „C” KWMO Częstochowa pod sygn. 7/IV. IPN Ka 010/5 t. 1-2 (7/IV)
.