Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Dobosz
Miejsce urodzenia: ZIMNA WODA
Data urodzenia: 26-05-1928
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Ludwika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [KE]/[SOR] Kwestionariusz ewidencyjny został założony 30.12.1981 przez Wydz. II Pomorskiej Brygady WOP w Szczecinie, zarejestrowany pod nr 2071. Przejęty do dalszego prowadzenia w dn. 16.10.1982 przez Wydz. IV KW MO Szczecin. Kwestionariusz założono w związku z działalnością K. Dobosza w strukturach NSZZ „Solidarność” RI. Od 11.03.1985 kwestionariusz prowadził Wydz. VI WUSW Szczecin. IPN Sz 0053/496 (17095/II))
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR Sprawa dotyczyła utworzenia w dn. 13.12.1981 na terenie Fabryki Kontenerów „Unikon” w Szczecinie Komitetu Strajkowego, który proklamował strajk okupacyjny oraz działalności związanej z drukiem i kolportażem nielegalnych wydawnictw. Kazimierz Dobosz wymieniony jest w donosie TW Krzysztof z dn. 03.05.1983 jako uczestnik pochodu 1 Maja 1983. IPN Sz 0053/316 (16723/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOS/SOR] Figuranci sprawy na przełomie 1982 i 1983 r. tworzyli konspiracyjną strukturę o nazwie Regionalny Komitet Strajkowy. Stworzyli grupę zajmującą się drukiem i kolportażem takich czasopism jak; „Z Podziemia”, „Od dołu” czy „Świt”. Kazimierz Dobosz wymieniony jest w notatce służbowej z dn. 28.11.1983 jako osoba mająca kontakt z grupą wydającą „KOS” i „BIS”. Miał on uczestniczyć w przekazaniu informacji pomiędzy figurantami sprawy, dotyczącej powstania w Warszawie federacji „S”, skupiającej kilka regionów. IPN Sz 0053/241 (16632/2)
Akta administracyjne Dokumentacja dotycząca osób internowanych 1981-1982 na podstawie dekretu o stanie wojennym. Dokumenty dotyczące Kazimierza Dobosza to wniosek o dokonanie izolacji z dn. 26.08.1982, gdzie w uzasadnieniu napisano, że nie zaniechał negatywnej działalności politycznej i związkowej, decyzja nr 272/82 o internowaniu z 28.07.1982, decyzja nr 205/82 o uchyleniu internowania z 17.11.1982. IPN Sz 0012/367 t. 2 (848/IV)
Akta internowanego Akta wytworzone w trakcie przebywania Kazimierza Dobosza w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Wśród dokumentów znajdują się: decyzje o internowaniu i uchyleniu internowania, prośby o dodatkowe widzenia i rozmowy telefoniczne, karta ewidencji próśb, skarg i wniosków oraz korespondencji prywatnej i widzeń. IPN Sz 266/45 (272/82)
Akta administracyjne Meldunki operacyjne dotyczące problematyki wyznaniowej Kazimierz Dobosz występuje w meldunku operacyjnym nr 049/85 z dn. 08.02.1985 w związku ze swoim wyjazdem do Warszawy i uczestnictwem we mszy świętej w kościele p.w. św. Stanisława Kostki. Po mszy wziął udział w spotkaniu w mieszkaniu prywatnym, gdzie została wygłoszona prelekcja pt. "Ziemia Święta”. IPN Sz 0012/222 t. 1 (953/IV))
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dotyczyło próby przewozu wydawnictw niemających debitu komunikacyjnego oraz dewiz. W dniu 12.01.1987 przed Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Szczecina odbyła się rozprawa przeciwko K. Doboszowi w związku z wywozem z kraju wydawnictw bezdebitowych. Kolegium orzekło karę grzywny 50 tys. zł, przepadek przewożonych wydawnictw i samochodu którym wydawnictwa przewożono. K. Dobosz odwołał się od tej decyzji do Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Szczecińskim. Dnia. 09.03.1987 przed Sądem Rejonowym w Szczecinie (VI K196/87) w trybie postępowania nakazowego sąd wymierzył K. Doboszowi grzywnę w wysokości 50 tys. zł i przepadek dewiz. IPN Sz 0013/426 (14956/III)
Materiały administracyjne Rejestr spraw o wykroczenia. Kazimierz Dobosz wymieniony jest w rejestrze w związku z przewożeniem bez wymaganego zezwolenia wydawnictw pozbawionych debitu komunikacyjnego. Data otrzymania wiadomości o wykroczeniu 10.12.1986. IPN Sz 0012/477 t. 10 (1513/IV)
.