Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janina Jadwiga
Nazwisko: Chmielowska
Nazwisko rodowe: Chmielowska
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 29-06-1954
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-435/11, zarządzenie z dn. 10.01.2012 r. dot. Janiny Jadwigi Chmielowskiej. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy działań operacyjnych wobec przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w Katowicach. IPN Ka 043/981 t.1-8 (40082/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie dot. NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego. IPN Gd 003/166 (IV-185)
Akta administracyjne Występuje w aktach dot. NSZZ „Solidarność”. IPN Ka 063/153 t.1 (ADM C – 232), IPN Ka 0103/108 (146/K)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w sprawie dot. założeń taktyki działań w stosunku do związku zawodowego „Solidarność” na terenie woj. gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. Zarządu Regionu Śląsko- Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach. IPN Ka 030/166 (425/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa prowadzona w związku z działalnością Janiny Chmielowskiej w MKZ Katowice, następnie w ramach Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność". Po 13.12.1981 r. była poszukiwana listem gończym. Działała w podziemnych strukturach „Solidarności Walczącej”. IPN Ka 079/11 t.1-7 (44008/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Sprawa dot. działalności podziemnych struktur „Solidarności Walczącej”. IPN Ka 079/11 t.1-7 (44008/II)
Akta administracyjne Informacje i analizy dotyczące „Solidarności Walczącej”. IPN Ka 021/14 t.3 (Cz /C-15)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. powstania „Solidarności Walczącej” na terenie woj. bielskiego oraz kontaktów z przedstawicielami "SW" z terenu woj. katowickiego. IPN Ka 047/2313 t.1-2 (3658/II)
.