Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert Janusz
Nazwisko: Czarnota
Miejsce urodzenia: KĘTRZYN
Data urodzenia: 11-07-1957
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawę operacyjnego sprawdzenia założono 27.04.1979 na fakt kolportażu materiałów bezdebitowych na terenie Instytutu Socjologii UW. Dn. 16.08.1982 przekwalifikowano ją na kwestionariusz ewidencyjny. Robert Janusz Czarnota przechodzi w materiałach sprawy, jako osoba, która podpisała się pod pismem z 17.09.1980 do rektora UW informującym o powstaniu 10.09.1980 Komitetu Założycielskiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW. IPN BU 0258/469 (10372/II)
Akta tymczasowo aresztowanego/ Akta internowanego Robert Janusz Czarnota został zatrzymany 14.12.1981 jako podejrzany o przenoszenie w celu rozpowszechniania ulotek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dn. 15.12.1981 postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Warszawa-Śródmieście został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. Tego dnia również KSMO w Warszawie wydała decyzję o internowaniu w/w. W związku z tym, iż był on już aresztowany internowanie zawieszono do czasu zakończenia postępowania karnego, które nieprawomocnie zakończyło się 15.02.1982. Internowanie uchylono, na mocy decyzji z 30.04.1982. IPN BU 448/47
Akta prokuratorskie Akta dotyczą śledztwa prowadzonego w sprawie Roberta Janusza Czarnoty oskarżonego o nieodstąpienie od działalności związkowej poprzez usuwanie i wyniesienie w dn. 14.12.1981 z siedziby Krajowej Komisji Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Warszawie nielegalnych wydawnictw, ulotek, instrukcji do organizacji uczelnianych i paszkwilanckiego wiersza "Pieśń Niezależnych". Postępowanie wszczęte 15.12.1981 przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Warszawa-Śródmieście przekazano wg właściwości do Prokuratury Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Śledztwo zakończono 12.01.1982, a sporządzony 14.01.1982 akt oskarżenia skierowano do sądu. Materiały o sygn. IPN BU 960/292 to akta nadzoru nad prowadzonym śledztwem. Wpis na podstawie IPN BU 446/20/1-2, IPN BU 960/292 i zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania W materiałach zachował się wniosek Wydziału III KSMO w Warszawie o internowanie Roberta Janusza Czarnoty, w uzasadnieniu którego podano, iż w/w zamierza młodzież UW zrzeszoną w NZS wykorzystać do działań antypaństwowych, może być organizatorem ewentualnych strajków na terenie UW, ogłosił gotowość strajkową na dzień 12.11.1980, utrzymuje kontakty z czołowymi figurantami z KSS "KOR" i z ich inspiracji może doprowadzić do powstania poważnego zagrożenia w środowisku akademickim UW i naruszenia porządku publicznego. Internowany był formalnie od 16.02.1982 na mocy decyzji nr 7/C/81 z 15.12.1981 do 29.04.1982. Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka, w którym przebywał od 16.12.1981, opuścił 30.04.1982. IPN BU 0331/469 (3511/III) IPN BU 01326/1310 (mkf. 3511/3), IPN Po 161/1
Akta sądowe Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego, do którego trafił akt oskarżenia w sprawie Roberta Janusza Czarnoty, 16.01.1982 postanowił o przeprowadzeniu rozprawy w trybie doraźnym, a 30.01.1982, uznając się za niewłaściwy, przekazał sprawę do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Ten wyrokiem z 15.02.1982 uniewinnił w/w od zarzuconego czynu. Orzeczenie Sądu Wojewódzkiego dn. 15.03.1982 zaskarżył do Sądu Najwyższego minister sprawiedliwości. Sąd Najwyższy 06.10.1982 oddalił rewizję nadzwyczajną ministra. IPN BU 446/20/1-2
Zabezpieczenie operacyjne Zarejestrowany 12.03.1982 przez Wydział III KSMO w Warszawie pod nr 33288 w kategorii zabezpieczenie jako aktywny działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW, pracownik biura Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, gdzie m.in. zajmował się drukowaniem i kolportowaniem materiałów propagandowych. W aktach zabezpieczenia zachowała się notatka służbowa z 20.01.1982 Wydziału III KSMO w Warszawie, wg której w/w rozpoczął "negatywną działalność" we wrześniu 1980 organizując NZS na terenie UW, wchodził w skład Tymczasowego Zarządu NZS UW oraz organizował i uczestniczył w pierwszych strajkach na UW. IPN BU 0256/337 (8527/II) IPN BU 01322/2872 (mkf. 8527/2)
.