Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mirosław Stanisław
Nazwisko: Orkowski
Miejsce urodzenia: WAŁCZ
Data urodzenia: 26-07-1956
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Mirosław Orkowski został zarejestrowany do sprawy w dn. 25.09.1984 w związku z prowadzeniem działalności w nielegalnych strukturach "Solidarności". Wyrejestrowany 13.03.1989. Mat. o sygn. arch. zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Akta sprawy dotyczą kolportażu bezdebitowych wydawnictw i zostały 13.02.1984 wyłączone ze sprawy Ds. 33/83, dotyczącej nadawania audycji podziemnego Radia "Solidarność". Mirosław Orkowski został zatrzymany i osadzony w areszcie w dn. 31.01.1984. W dn. 12.04.1984 uchylono wobec niego areszt, stosując jako środek zapobiegawczy nadzór MO. W dn. 19.06.1984 M. Orkowski został oskarżony o to, że należąc do nielegalnych struktur prowadził w nich działalność finansową, kolportował także wydawnictwa bezdebitowe. Postępowanie wobec M. Orkowskiego zostało umorzone w dn. 24.07.1984 na mocy amnestii z 21.07.1984. Na skutek rewizji nadzwyczajnej, wniesionej przez Prokuratora Generalnego, postanowieniem Sądu Najwyższego z dn. 25.04.1994 decyzję Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dn. 25.07.1984 uchylono. IPN Sz 18/21 t. 1-3 (II k 656/84)
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany w dn. 31.01.1984 jako osoba podejrzana o kolportaż w okresie od października do grudnia 1983 w Gorzowie Wlkp. nielegalnych wydawnictw. Do 29.03.1984 przebywał w AŚ w Poznaniu, następnie w areszcie WUSW w Gorzowie Wlkp. skąd 12.04.1984 został zwolniony. Ponadto w aktach znajdują się dokumenty wytworzone w trakcie pobytu M. Orkowskiego w areszcie takie jak m.in. książeczka zdrowia, karta ewidencji próśb, skarg i wniosków oraz korespondencji prywatnej i widzeń, kwit depozytowy. IPN Po 89/151 (60978)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie na wyjazd do WKŚ wniesione przez Wydz. Śledczy WUSW Gorzów Wlkp. od 21.03.1984 do odwołania. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych
.