Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Barbara
Nazwisko: Dolniak
Nazwisko rodowe: Przyłucka
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 12-09-1960
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 15-10-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EABE 35214 z kartoteki paszportowej KWMO/WUSW Katowice; akta o sygn. IPN Ka 138/35214 (sygn. arch. EABE 035214).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Ka 89/12 zarządzenie z dnia 23.11.2012 r. dotyczące Barbary Dolniak – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.