Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ryszard Jerzy
Nazwisko: Petru
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 06-07-1972
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Danuta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 15-10-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Wydz. Paszportów WUSW Wrocław o sygn. (EAWR 243734); akta o sygn. IPN Wr 524/243734 (sygn. wytwórcy EAWR 243734).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 629/15 zarządzenie z dnia 18.05.2016 r. dotyczące Ryszarda Jerzego Petru – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.