Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-10-2021 12:19

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Pyskło
Miejsce urodzenia: Ostrołęka
Data urodzenia: 06-04-1952
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Pyskło, wówczas elektromonter w Zespole Elektrowni w Ostrołęce, został objęty od 13.02.1981 do 21.05.1987 inwigilacją w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE)/ Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Wodnik". Sprawa została zarejestrowana pod numerem 3113, prowadzona była przez Wydział V KW MO/WUSW w Ostrołęce. Powód rejestracji: „z racji działalności ww. w NSZZ >Solidarność< w swoim miejscu pracy, konflikty społeczne". Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia zakończono 21.05.1987 "poinformowaniem władz politycznych". Materiały złożono w archiwum Sekcji „C” WUSW w Ostrołęce pod sygnaturą 569/II, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 569/2. Materiały 569/II zniszczono. IPN BU 01356/229 (569/2) mikrofilm.
Jerzy Pyskło, wówczas przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność przy Zespole Elektrowni w Ostrołęce, figuruje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Pisarczyk" zarejestrowanej 1.03.1981pod nr. 3729 przez Wydział V KW MO w Ostrołęce. W toku prowadzonej sprawy ustalono że ww. zajmował się kolportażem ulotek o treści antypaństwowej w Zespole Elektrowni w Ostrołęce. Za czyn ten wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego został skazany 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Materiały 9.12.1982 złożono do archiwum Sekcji “C” KW MO w Ostrołęce pod sygnaturą 344/II. IPN BU 0983/26 (344/II).
Akta kontrolne śledztwa Wydz. Śledczego w Ostrołęce w sprawie Jerzego Pyskło i innych. W dniu 31.03.1982 Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie skierował akt oskarżenia do sądu. Ww. został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, wyrokiem z dnia 26.04.1982 roku z artykułu 270 paragraf 1 kk - nielegalne rozpowszechnianie ulotek szkalujących Wojskową Radę Ocalenia Narodowego na terenie Zespołu Elektrowni w Ostrołęce. Do materiałów dołączono dokumentację fotograficzną - ulotki. IPN BU 01093/16 (18/III).
Akta prokuratorskie Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie. Jerzy Pyskło został oskarżony o „rozrzucanie ulotek o treści szkalującej Wojskową Radę Ocalenia Narodowego na terenie Zespołu Elektrowni w Ostrołęce w dniu 12.02.1982 roku". Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 26.04.1982 skazany na 1 rok i 6 miesięcy więzienia (w zawieszeniu na 4 lata) oraz grzywnę 3 000 zł. Wyrok utrzymany w mocy przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego 15.06.1982. IPN BU 960/405 (Pg Śl-II-1126/82).
Akta w sprawie karnej przeciwko m.in. Jerzemu Pyskło oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk. Skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata. IPN BU 1357/286 (So.W.295/82).
Akta penitencjarne. Ww. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów od 16.03.1982 do 26.04.1982 roku w związku ze sprawą kolportażu ulotek w Elektrowni w Ostrołęce. IPN BU 0481/82.
.