Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Czabański
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-10-1948
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Czabański występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Erato” (nr rejestracyjny 14766), prowadzonej przez Wydz. III KSMO/SUSW od 2.03.1976 do 3.05.1985 (od 1.07.1978 przez Wydz. III-1), w ramach której kontrolowano członków redakcji tygodnika „Literatura”, podejrzewanych o „postawę opozycyjną wobec polityki kulturalnej partii i rządu PRL” i publikowanie „wrogich poglądów”. Wymieniony w notatce z 12.03.1976 jako członek zespołu redakcyjnego, z tego też powodu w materiałach sprawy znajduje się „Arkusz Informacyjny” z danymi o nim. W notatce z 11.03.1980 wspomniano, że w redakcji pracował w latach 1975-1976 i został zwolniony. W notatce z 10.01.1981 występuje jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Wydawnictwie Współczesnym, który brał udział w rozmowach z dyrekcją w sprawie pracy w wolne soboty. Materiały złożono 7.05.1985 w archiwum Wydz. "C" SUSW pod sygn. 319/III-OB. Dziennik rejestracyjny KSMO/SUSW, poz.14766; dziennik archiwalny teczek obiektowych i zagadnieniowych KSMO/SUSW, poz 319; akta o sygn. IPN BU 0999/247 (319/III-OB) k. 8v, 102-106, 287-288, 307-308.
Występuje w aktach sprawy krypt. "Gotowość" dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego w województwie gdańskim. Sprawę prowadził Wydz. III "A"/V KWMO Gdańsk w okresie od 3.02.1980 do 22.12.1982. Wymieniony na liście osób osadzonych tymczasowo w koszarach ZOMO przy ul. Kartuskiej w Gdańsku. Akta o sygn. IPN Gd 0207/10 (911/2), t. 1, cz. 1, k. 76.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Klan” nr rej. 37004 (24.08.1982 przemianowanej na "Związek"), prowadzonej przez Wydz. III "A"/V oraz Inspektorat 2 KWMO/WUSW Gdańsk w okresie 14.11.1980-10.11.1983, wymierzonej przeciwko NSZZ "Solidarność". Jako wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej "Solidarności" w Wydawnictwie Współczesnym w Warszawie wymieniony na liście osób zatrzymanych 13.12.1981 w "Grand Hotelu" w Sopocie. Akta o sygn. IPN Gd 003/166 (185/IV), t. 17, k. 94.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej SUSW; karta Pz-35 z kartoteki Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN BU 728/4730 (EAGP 4730).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 564/15 - Zarządzenie z dnia 30.03.2016 r. dotyczące Krzysztofa Czabańskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego.

.