Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Henryka Krystyna
Nazwisko: Krzywonos-Strycharska
Nazwisko rodowe: Januszkiewicz
Miejsce urodzenia: Olsztyn
Data urodzenia: 27-03-1953
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Halina
Znany/a też jako:
Henryka Krystyna Pawłowska
urodzony/a 27- 03-1953

Henryka Krystyna Lipska
urodzony/a 27- 03-1953

Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Poseł RP Sejm RP 15-10-2023
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w aktach operacji krypt. „Gotowość” prowadzonej przez Wydz. III „A”, Wydz. V, Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w okresie: 03.02.1980-22.12.1982 r. Materiały dotyczą przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". H. Krzywonos figuruje w wykazie i arkuszu ewidencyjnym osób przewidzianych do internowania jako jedna z czołowych przywódców strajku w WPK w Gdańsku, członek Plenum MKS i Prezydium MKZ NSZZ "Solidarność" (ostatecznie do internowania nie doszło). Zapisy dotyczące internowania anulowano przed ogłoszeniem stanu wojennego. Akta o sygn. IPN Gd 340/2 t. 1, sygn. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1-3 (sygn. IPN 01439/53, IPN 0754/10, 911/2), k. 5, 118, 152-153 i 202.
Zarejestrowana 02.09.1980 r. w Wydz. „C” KWMO Gdańsk przez Wydz. III „A” KWMO Gdańsk pod nr rej. 35987 do SOR krypt. „Tabor” (nr rej. 35987). Sprawa dotyczyła nieuzasadnionej przerwy w pracy w WPK w Gdańsku. Sprawę zakończono 05.03.1981 r. poinformowaniem władz administracyjnych Gdańska. Materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” WUSW Gdańsk pod sygn. II-17749. Brak informacji o dalszych losach akt – nie zostały odnalezione. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO Gdańsk; dziennik rejestracyjny KWMO Gdańsk, poz. 35987; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO.
Figuruje w Informacji z 09.10.1980 r. w Sprawie Obiektowej krypt. "Mazowsze" (nr rej. 30727) dot. Tymczasowego Zarządu Regionu Mazowsze Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" , prowadzonej w okresie 11.12.1980-19.07.1983 przez Wydz. III "A"/V KSMO. W ww. materiałach znajdują się m.in. informacje dot. niektórych członków MKZ NSZZ w Gdańsku oraz dokumenty ze Sprawy Operacyjnego Rozpracowania także o krypt. "Mazowsze" (nr rej. 30315), prowadzonej w okresie 17.09-11.12.1980 przez Wydz. III "A"/V KSMO. Sprawę Obiektową krypt. „Mazowsze” zarchiwizowano pod nr. 235/III/OB. Akta o sygn. IPN BU 0999/171 (235/III/OB), t. 6.
Figuruje w aktach SO krypt. „Klan”/„Związek” (nr rej. 37004) prowadzonej przez Wydz. III„A”, V i Insp. 2 KWMO/WUSW Gdańsk dot. „operacyjnej ochrony" działalności NSZZ „Solidarność" w Gdańsku. H. Krzywonos była rozpracowywana w ramach sprawy jako osoba zaangażowana w akcji strajkowej w sierpniu 1980. Wybrana delegatem do MKS, weszła w skład jego Plenum; działała w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność", początkowo jako reprezentant załogi Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdańsku. Brała aktywny udział w pracach MKZ NSZZ "Solidarność". 03.10.1980 została przewodniczącą jednogodzinnego strajku solidarnościowego w zakładzie pracy. W aktach znajdują się m.in. informacje pozyskane od TW ps. „Konrad" i TW ps. „Cezar" dotyczące ww. Akta SO o sygn. IPN Gd 003/166 (IV-185), t. 1, k. 11, 26, 46, 209, 246; t. 3, k. 52, 171; t. 7, k. 19-20, 82, 119-120; t. 8, k. 40, 85, 252; t. 10, k. 18; t. 11, k. 27-29; t. 17, k. 72, 74, 79, 89; t. 24, k. 354. SO prowadzono w okresie: 14.11.1980-10.11.1983; 24.08.1982 zmieniono jej krypt. z „Klan” na „Związek".
Aktualizacja danych osobowych z 1985 r. Karta zawiera jedynie dane osobowe - również wszystkie poprzednie nazwiska używane przez ww. Brak informacji operacyjnych. 2 (dwie) karty Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW. Są to karty ewidencyjne-odsyłaczowe w zasobie ewidencyjnym Biura "C" MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; 30.09.1988 objęta zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Gd 719/15 zarządzenie z dnia 30.03.2016 r. dotyczące Henryki Krzywonos-Strycharskiej – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
.