Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam
Nazwisko: Puda
Miejsce urodzenia: Koszarawa
Data urodzenia: 17-07-1952
Imię ojca: Rudolf
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 6.05.1988 założono SOR „Kanał” w związku z informacją, że na terenie Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej dokonano rozpowszechnienia ulotek sygnowanych przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy FSM, w których zawarto m.in. postulaty płacowe oraz żądanie przywrócenia do pracy zwolnionych działaczy związku; ogłoszono pogotowie strajkowe na 4.05.1988. Te same postulaty przedstawiono dyrekcji zakładu w petycji. Od tego momentu w zakładzie regularnie pojawiały się „nielegalne” wydawnictwa; jesienią 1988 r. powołano Komisję Organizacyjną NSZZ „Solidarność” FSM Zakład nr 1 i Zarządu. Adam Puda został członkiem Komisji Organizacyjnej. Dn. 6.02.1989 przed FSM zorganizowano wiec domagając się legalizacji NSZZ „S”. W ramach sprawy wykorzystano TW, przeprowadzono rozmowy operacyjne. Sprawę zakończono dn. 20.07.1989 ze względu na „zmianę sytuacji społeczno-politycznej kraju”. IPN Ka 047/2253 (3574/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Kaktus” założono dn. 4.10.1988 na podstawie „zgłoszenia z zakładu pracy”. Adam Puda został formalnie zarejestrowany w ramach prowadzonej sprawy dn. 11.11.1988 do numeru KA-13742; rozpracowywany jako figurant sprawy w związku z podejrzeniem „reaktywowania działalności w NSZZ »Solidarność« w zakładzie pracy”. Sprawę zakończono dn. 9.10.1989, dn. 25.10.1989 wykreślono z ewidencji operacyjnej, a następnie akta sprawy złożono w archiwum pod sygnaturą 3554/II. Akta zostały komisyjnie zniszczone w Wydz. Ochrony Gospodarki WUSW w Bielsku-Białej dn. 15.01.1990. Materiałów o sygn. 3554/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.