Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz Izydor
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 10-05-1935
Imię ojca: Edward
Imię matki: Maria Urbanek
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 27.03.1982 Dariusz Olszewski został zarejestrowany przez SB z Wydz. V KW MO w Radomiu do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Maturzysta”. Powód tej rejestracji i kontroli: „Był aktywnym działaczem NSZZ >Solidarność< na terenie Zakładów Mechanicznych >Walter< w Radomiu”. Zanotowano także, iż po wprowadzeniu stanu wojennego Dariusz Olszewski nadal „utrzymywał kontakty” z działaczami zdelegalizowanej „Solidarności”. W toku rozpracowania nie stwierdzono jednak „nielegalnej działalności” ww., w związku z powyższym dn. 24.07.1985 zakończono prowadzenie tej operacyjnej kontroli. Dnia 14.08.1985 jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Radomiu do sygn. 640/II. IPN Ra 05/551 (640/II).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w latach 1982-1984 przez SB z KW MO w Radomiu dotyczącego rozpowszechniania w roku 1982 „ulotek o treści antypaństwowej” przez kilku mieszkańców Kozienic. W tych materiałach występuje m.in. osoba Dariusza Olszewskiego jako członka „grupy działającej na terenie miasta Radomia oraz województwa”, która miała zajmować się „produkcją i kolportażem ulotek o treści antysocjalistycznej”. W związku z powyższym dnia 17.05.1982 Prokuratura Rejonowa w Kozienicach wydała postanowienie o dokonaniu przeszukania w mieszkaniu Dariusza Olszewskiego. Przeprowadzone przeszukanie nie ujawniło jednak żadnych materiałów stanowiących „dowód przestępczej działalności”. Wobec powyższego nie podejmowano dalszych działań wobec ww. Dnia 9.01.1984 akta kontrolne tego śledztwa złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Radomiu. IPN Ra 04/76 t. 1 -2 (77/III, RSD 12/82, Ds. 420/82/S, Dsn. 270/82/N).
Akta administracyjne KWMO/WUSW w Radomiu z lat 1981-1989 zawierają m.in. „Przegląd spraw operacyjnych dotyczących NSZZ >Solidarność< Ziemia Radomska”. W spisie tym figuruje m.in. informacja na temat Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Maturzysta” - prowadzonego przeciwko Dariuszowi Olszewskiemu w latach 1982–1985 przez SB z KWMO/WUSW w Radomiu w związku z podejrzeniami o kontakty ww. z innymi działaczami „Solidarności”. IPN Ra 017/14 (270/Ad).
Dariusz Olszewski występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Komisja” (nr rej. 11708). Sprawa ta była prowadzona przez SB z WUSW w Radomiu w 1987 roku w związku z ujawnionym „kolportażem nielegalnych materiałów” na terenie Zakładów Mechanicznych „Walter” w Radomiu. W tych materiałach Dariusz Olszewski jest wymieniany jako członek prezydium zakładowej „Solidarności” w 1981 roku. Dnia 24.07.1987 materiały SOS kryptonim „Komisja” złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Radomiu do sygn. 824/II. IPN Ra 05/710 (824/II).
.