Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Piotr Leszek
Nazwisko: Pszczółkowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 23-08-1970
Imię ojca: Leszek
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny 03-12-2015
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe (EALD 495162). Akt nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 566/15 zarządzenie z dnia 22.02.2016 r. dotyczące Piotra Leszka Pszczółkowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.