Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Teresa
Nazwisko: Jakubowska
Nazwisko rodowe: Świerczewska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-05-1927
Imię ojca: Witold
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa Wydziału Śledczego MBP w Warszawie przeciwko Annie Świerczewskiej-Jakubowskiej (wówczas Kozłowskiej) ps. „Paulinka”. Ww. podczas okupacji i powstania warszawskiego służyła w Batalionie AK „Zośka”. W dn. 13.01.1949 Anna Kozłowska została aresztowana przez UB. W toku śledztwa oskarżono ją o to, że od stycznia 1945 roku do dnia aresztowania „działała w zamiarze usunięcia przemocą legalnych władz poprzez czynny udział w nielegalnym związku AK, jako łączniczka dowódcy batalionu AK >Zośka<, przekazywała innym rozkazy do prowadzenia pracy konspiracyjnej”. Ww. również zarzucano, iż ukrywała broń palną oraz brała udział w koleżeńskich zjazdach członków swojego oddziału. W dn. 14.04.1950 Anna Kozłowska została skazana z art.86§ 2 KKWP na osiem lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Orzeczoną karę odbywała w więzieniach w Warszawie, Bydgoszczy i Grudziądzu. Zwolniona z więzienia na mocy amnestii w dniu 21.05.1954. IPN BU 0259 392 (MSW 3561/III), IPN BU 01236/973/J (1604/3) mikrofilm.
.