Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Zofia
Nazwisko: Chojecka
Nazwisko rodowe: Stypułkowska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 24-09-1926
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Stypułkowska-Chojecka występuje w aktach operacyjnych WUBP Warszawa/ WUds.BP Warszawa/ KS MO Warszawa z lat 1945-1980. Akta te zawierają m.in. "kwestionariusze ujawnionych członków AK", w tym Marii Stypułkowskiej ps. „Kama”. Zanotowano, iż ww. „w okresie okupacji członek AK w stopniu kaprala podchorążego, pełniła funkcję łączniczki batalionu >Parasol<. W czasie Powstania Warszawskiego awansowała do stopnia podporucznika. Dwukrotnie w marcu 1943 i we wrześniu 1944 odznaczona Krzyżem Walecznych”, a w dniu 10.09.1945 Maria Stypułkowska "ujawniła się" przed Komisją Likwidacyjną AK. Dnia 12.05.1980 materiały dotyczące ww. złożono w Wydz. „C” KS MO do sygn. 44890/II. IPN BU 0203/4395 (44890/II).
Akta operacyjne Wydz. Śledczego UBP Warszawa/ KS MO Warszawa z lat 1948-1960 obejmują m.in. „teczkę ogólną >Radosławowców<”. Zawiera ona informacje o członkach batalionów AK wchodzących w roku 1944 w skład Zgrupowania AK „Radosław”. Materiały te zawierają dane uzyskane w trakcie śledztwa prowadzonego przeciwko płk Janowi Mazurkiewiczowi ps. „Radosław” i innym aresztowanym byłym żołnierzom batalionów „Zośka" i "Parasol”. W tych materiałach występuje Maria Stypułkowska ps. "Kama" jako członek „nielegalnego podziemia poakowskiego” ujawniony przed komisją likwidacyjną ds. AK we wrześniu 1945 . W dn. 19.07.1960 materiały te złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO do sygn. 302/II. IPN BU 0235/293 (SUSW 302/II) t. 2.
Maria Stypułkowska-Chojecka występuje w obszernych materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Komitet” (nr rej. 16061). Sprawa ta i inwigilacja kilkudziesięciu osób była prowadzona w latach 1976-1984 przez SB z Wydz. IIIA/ III/ III-1 KS MO w Warszawie przeciwko między innymi jej synowi Mirosławowi Chojeckiemu (od lata 1976 mocno zaangażowanemu w działalność Komitetu Obrony Robotników oraz w pomoc udzielaną robotnikom po ich protestach w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976). IPN BU 0248/37 (55420/II), IPN BU 01228/2410 (55420/3) mikrofilm.
Akta paszportowe Biura Paszportów MSW z lat 1964-1989 zawierają m.in. akta paszportowe Marii Stypułkowskiej-Chojeckiej. Z tych akt wynika, że w 1985 roku otrzymała tzw. zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych (nr Z-UR-2/81/EA/24/85/BP). Powodem tej odmowy wydania paszportu był fakt, iż syn ww. Mirosław Chojecki po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 „nie powrócił” do Polski z „wyjazdu służbowego” do RFN. IPN BU 1003/5052.
.