Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Marek
Nazwisko: Osmala
Miejsce urodzenia: Ostrowiec Świętokrzyski
Data urodzenia: 01-12-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Mieczysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Osmala był przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Pracy „Modeks” w Ostrowcu Świętokrzyskim. Został internowany na mocy decyzji 172/81 w dniu 13.12.1981 w ramach akcji "Jodła", zwolniony na mocy decyzji 220/82 w dniu 29.04.1982. Ponownie internowany od dnia 28.08.1982 do dnia 25.11.1982. Osadzony w Areszcie Śledczym w Kielcach. IPN Ki 028/228 (2346/230/IV), IPN KI 07/227 (2346/230), IPN Ki 45/335 (2/J/81), IPN Ki 45/336 (5/J/82).
Wiesław Osmala „był przewodniczącym Komitetu Zakładowego NSZZ >Solidarność< w Spółdzielni Pracy >Modeks< w Ostrowcu Świętokrzyskim, odpowiedzialny za całokształt propagandy Delegatury Zarządu >Solidarności<. Rozpracowywany przez ref. V RUSW w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach sprawy zarejestrowanej pod nr. 20980. W dn. 30.06.1985 sprawę zdjęto z ewidencji z powodu "zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały złożono do archiwum Wydziału „C WUSW w Kielcach pod sygnaturą 12620/II. Materiałów o sygn. 12620/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.