Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Dajewski
Miejsce urodzenia: Kunów
Data urodzenia: 02-01-1947
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Edward Dajewski był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS nr KI 19907. Działacz KZ NSZZ "Solidarność" przy FSC w Starachowicach. Sprawa prowadzona w związku z akcją KZ NSZZ „Solidarność”, których przedstawiciele 17.09.1981 udali się do Urzędu Miasta Starachowice z żądaniem poprawy zaopatrzenia sklepów w Starachowicach. Wśród delegatów był także E. Dajewski. Akta złożono 06.05.1982 w Archiwum Wydz. „C” KWMO w Kielcach pod sygn. 2308/IV. IPN Ki 014/1305 (2308/IV)
Akta internowanego Akta internowanego Edwarda Dajewskiego. Był przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” przy FSC w Starachowicach. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 153/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach w ramach Akcji "Jodła" pod nr 20198. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 29.04.1982 decyzją nr 210/82 KWMO w Kielcach. IPN Ki 07/63 (2346/63/IV), IPN Ki 028/63 (2346/63/IV)
Akta internowanego Akta internowanego Edwarda Dajewskiego. Internowany 13.12.1981 decyzją nr 153/81 KWMO w Kielcach. Zwolniony 29.04.1982 decyzją nr 210/82 KWMO w Kielcach. IPN Kr 45/74
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa krypt. "Star" nr KI 1091 została założona przez Wydz. III KWMO w Kielcach w celu kontroli operacyjnej pracowników FSC Starachowice. W jej ramach był rozpracowywany Edward Dajewski. Został zarejestrowany 03.04.1982 przez Wydz. V KWMO w Kielcach pod nr KI 20953. Sprawę zakończono 24.01.1990. Akta zniszczono w jednostce operacyjnej. Akta o nr KI 1091 zniszczono. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.