Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Drzycimski
Miejsce urodzenia: Chełmża
Data urodzenia: 30-10-1942
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika, następnie przerejestrowany do Kwestionariusza Ewidencyjnego. Kontrola operacyjna z powodu aktywności w Oddziale Wojewódzkim PAX w Gdańsku, materiały złożono w archiwum z powodu "zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały o sygn. II-16487 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. działalności Ruchu Młodej Polski. IPN Gd 340/1 (IPN 0716/217), t. 2, k. 241, 243 (54427/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO krypt. "Klan", 24.08.1982 przemianowanej na "Związek", dot. "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. IPN Gd 003/166 t. 13 [k. 17], t. 15 [k. 66], t. 19 [k. 56], t. 28 [k. 125] (IV-185)
Akta operacyjne Akta dot. przygotowań i przeprowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Część materiałów, w których występował A. Drzycimski została zniszczona. IPN 01439/53, t. 1. k. 111 (911/2)
Akta internowanego Internowany przez Wydz. IV KW MO Gdańsk w okresie 13.12.1981 r. - 09.07.1982 r. z powodu aktywnej działalności w NSZZ "Solidarność". IPN GD 159/218
Akta osoby zabezpieczonej [OZ] Zarejestrowanie Andrzeja Drzycimskiego jako "osobę zabezpieczoną" [OZ]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Dokumentacja ewidencyjna Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW oraz wypisy z ZSKO-88 i ZSKO-90 - zakaz wyjazdu do wszystkich krajów świata w okresie od 08.07.1987 r. do 08.07.1989 r. zastrzeżony przez Insp. II WUSW Gdańsk ze względu na "bezpieczeństwo państwa, obronność, ochronę tajności".
.