Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Mirosław
Nazwisko: Obolewski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 14-05-1946
Imię ojca: Leon
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dot. osób internowanych z terenu woj. łódzkiego w latach 1981-1982. Marek Obolewski, pracownik Polskiego Związku Motorowego – Stacji Obsługi w Łodzi, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji PZMot NSZZ „Solidarność”, został internowany 06.05.1982 na mocy decyzji nr 191 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi, podjętej na wniosek Wydziału V KW MO. Powodem internowania był jego „aktywny udział w nielegalnej manifestacji zorganizowanej w dn. 03.05.1982 na terenie miasta”. Zwolniony z internowania 09.07.1982 na mocy decyzji nr 151 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi. Figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 8 (1360/III), IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1 poz. 5862.
Akta osobowe internowanego Marka Obolewskiego, w okresie 08.05.1982 - 09.07.1982 osadzonego w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/190 (5/82).
W materiałach administracyjnych zawierających kopie meldunków Wydziału V KW MO/WUSW w Łodzi w systemie ESEZO za lata 1982-1983 znajdują się meldunki dot. Marka Obolewskiego, w lutym 1982 zwolnionego z pracy, w okresie 06.05.1982 - 09.07.1982 internowanego, od 23.11.1983 inwigilowanego w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Rajdowiec”, nr rej. 46062, w związku z podejrzeniami o „nielegalną działalność w podziemnych strukturach Solidarności”. IPN Ld pf 88/2 t. 4-5 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 3 (2891/XA).
Marek Obolewski został zarejestrowany 24.07.1982 pod numerem 46062 przez Wydział V KW MO w Łodzi w kategorii Osoba Zabezpieczona (OZ). W związku z ustaleniami SB, że „po opuszczeniu internowania kolportował w swym środowisku wydawnictwa bezdebitowe” i „utrzymywał szerokie kontakty z działaczami podziemia”. W dniu 23.11.1983 Wydział V WUSW w Łodzi zmienił kategorię na Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Rajdowiec”. Sprawę zakończono 15.04.1986 z powodu „zaprzestania wrogiej działalności”. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 6701/II, a w 1990 roku zniszczono za protokołem brakowania nr 1022/90. Materiały o sygn. 6701/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Giemza ”, nr rej. 45948, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Łodzi znajduje się notatka służbowa funkcjonariusza SB oraz doniesienie dotyczące Marka Obolewskiego z roku 1984. IPN Ld 0040/1530 t. 2 (45955/I).
.