Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Jacek
Nazwisko: Kasperek
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Data urodzenia: 01-04-1953
Imię ojca: Helmut
Imię matki: Cecylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Remont” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 12.01.1982 pod numerem KA-47764 i była prowadzona przez Grupę Operacyjną w Bytomiu Wydziału V/V-2 KWMO Katowice. Rozpracowanie założono na podstawie doniesienia dotyczącego strajku okupacyjnego, który miał miejsce w dniach 14-15.12.1981 na terenie Bytomskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego. Protestujący robotnicy domagali się m.in. odwołania stanu wojennego i zwolnienia osób internowanych. Celem sprawy było ustalenie inspiratorów i organizatorów protestu oraz „kontrola nastrojów w zakładzie”. Jerzy Kasperek, który należał do współorganizatorów strajku został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR „Remont” 12.01.1982 pod numerem KA-47764. W związku z prowadzoną sprawą został objęty przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową śledztwem sygn. akt Pg.Śl.-II-12/81, skazany przez sąd oraz zwolniony z pracy, a 26.08.1982 przeprowadzono przeszukanie w miejscu zamieszkania (nie ujawniono „wrogich” materiałów) i przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. W dniu 02.02.1983 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 39840/II. IPN Ka 043/782 t. 1 (39840/II).
Akta sądowe. W dniu 18.12.1981 w związku z prowadzonym w trybie doraźnym śledztwem Pg. Śl.-II-12/81 ww. został obwiniony o to, że będąc pracownikiem zmilitaryzowanych Bytomskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego i jednocześnie członkiem NSZZ „Solidarność”, wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym nie odstąpił od działalności związkowej w ten sposób, że w dn. 14-15.12.1981 kierował akcję strajkową, reprezentował strajkujących zarządził wystawienie wart strajkowych, oflagowanie zakładu oraz budowę barykad. W dniu 14.01.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt So.W 16/82), na sesji wyjazdowej w Katowicach, uznał ww. winnym popełnienia czynu z art. 46 ust. 1 dekretu z dn. 12.12.1981 i skazał na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat oraz karę grzywny w wysokości 15 tys. zł. W dniu 14.07.1985 nastąpiło zatarcie skazania na mocy prawa. IPN Wr 101/340 (SoW.16/82).
Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww., który od 24.12.1981 przebywał w Areszcie Śledczym w Bytomiu w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu o stanie wojennym. Zwolniony 15.01.1982 na mocy postanowienia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego (sygn. akt So.W 16/82) 14.01.1982. IPN Ka 86/10 (209/81).
Akta sądowe. W aktach znajduje się informacja, że Sąd Najwyższy w Warszawie-Izba Wojskowa (sygn. akt WO 61/92), w dn. 22.05.1992 uniewinnił Jerzego Kasperka skazanego przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (sygn. akt SoW 16/82) od przypisywanego mu przestępstwa. IPN Wr 101/340 (SoW.16/82).
.