Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Wierchowicz
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 04-08-1951
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 17.05.1982 r. zarejestrowany w Wydz. "C" KWMO w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem 4774 przez Wydz. III KWMO w Gorzowie Wielkopolskim jako osoba do [rozpracowywany w ramach] SOR krypt. "Adwokat", założonej dnia 04.12.1981 r. Powodem rejestracji była aktywna działalność w "Solidarności", był członkiem Okręgowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Sprawę zakończono w dniu 03.04.1985 r. z uwagi na zaniechanie prowadzenia przez J. Wierchowicza "wrogiej" działalności. Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" pod numerem 719/II. Zniszczono w dniu 15.01.1990 r. za protokołem brakowania nr 11/90. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim; dziennik rejestracyjny Wydz. "C" KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 4774; dziennik archiwalny akt II Wydz. "C" KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 719; protokół brakowania akt działu II Wydz. "C" KWMO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim, poz. 179; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88.
Jerzy Wierchowicz występuje w materiałach SOR krypt. "Madryt", nr rej. 88882, jako regionalny współpracownik Komitetu Helsińskiego w Polsce. Sprawę prowadzono w okresie od 8.11.1984 r. do 26.10.1989 r. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 55433/II. Akta o sygn. IPN Bu 0248/45 (55433/II), t. 2.
Figuruje w elektronicznym zbiorze danych SB (ZSKO-90). Odnotowano dane personalne, adresy zamieszkania i działalność zawodową. Brak informacji operacyjnych. Zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-90.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Sz 470/28735 (EAGo 28735), karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Sz 264/08 zarządzenie z dnia 20.10.2008 r. dotyczące Jerzego Wierchowicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.