Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Olszewska
Nazwisko rodowe: Stebnicka
Miejsce urodzenia: Glebów
Data urodzenia: 06-11-1955
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Anna Olszewska (Stebnicka) rejestrowana do SOR „Pryzmat” 20.12.1983 w związku z kolportażem nielegalnych wydawnictw. Materiały o sygn. archiwalnej 4479/II zniszczono na podstawie protokołu nr 65/90 z 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Anna Olszewska (Stebnicka) występuje w aktach: „w okresie od stycznia do marca 1983 r. uczestniczyła w kolportowaniu na terenie Zaodrzańskich Zakładów Przemysłu Metalowego »Zastal« w Zielonej Górze nielegalnych wydawnictw”. IPN Po 024/849/1, 4 (879/II).
.