Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Marek
Nazwisko: Heller
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 24-11-1954
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:

urodzony/a 24- 10-1954

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Heller został objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Harcerz” pod nr rejestracyjnym 33971. Sprawa była prowadzona przez Wydz. III-1 KWMO/WUSW w Poznaniu w okresie 18.02.1983-02.01.1989. Janusz Heller był aktywnym członkiem rozwiązanego NSZZ „Solidarność” działającego w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. „Po wprowadzeniu stanu wojennego był podejrzany o inspirowanie uczniów tego liceum do wrogich wystąpień. J. Heller był również podejrzany o przynależność do nielegalnej organizacji pn. »Szkolny Komitet Oporu Społecznego«, grupującej nauczycieli i uczniów z poznańskich szkół”. IPN Po 08/2057 (12639/II).
Materiały administracyjne Wydz. Śledczego WUSW w Poznaniu dotyczące postępowania wyjaśniającego prowadzonego wobec funkcjonariusza WUSW w Poznaniu w związku z zatrzymaniem i pobiciem dniu 15.10.1982 Janusza Hellera nauczyciela VIII LO w Poznaniu. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 21.11.1983 skazano funkcjonariusza na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat. IPN Po 06/273/72.
Meldunki Wydz. III WUSW w Poznaniu przesyłane do Wydz. III Departamentu III MSW dot. środowiska akademickiego i uczniowskiego. W meldunku uzupełniającym z 12.11.1986 do KE o krypt. „Harcerz” o nr 33971 pojawia się informacja, że „działania tut. Wydz. III-1 WUSW Poznań i Wydz. V nie doprowadziły do zwolnienia Janusza Hellera ze stanowiska Kierownika Domu Kultury »Krąg« działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej Poznań-Grunwald. Janusz Heller był również inspiratorem założenia przy Domu Kultury »Krąg« tzw. Klubu Czarnej 13-tki zrzeszającego młodzież poznańskich szkół średnich”. IPN BU 01232/46.
Akta paszportowe Janusza Hellera. W aktach znajduje się odmowa dokonania wpisu do dowodu osobistego na przekroczenie granicy PRL w czerwcu 1985 r. oraz odmowa wydania paszportu na wyjazd na Węgry w kwietniu 1987 r. Ponadto Janusz Heller był objęty przez Wydz. III-1 KWMO/WUSW w Poznaniu zastrzeżeniem wyjazdów do KK (krajów kapitalistycznych) i KDL (krajów demokracji ludowej) w okresie 01.03.1983-01.03.1985 oraz 10.06.1985-10.06.1987. IPN Po 822/198705 (EAPO 198705).
.