Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Józef
Nazwisko: Radke
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 10-11-1946
Imię ojca: Rafał
Imię matki: Henryka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Radke zarejestrowany w dn. 10.01.1981 pod nr 5235 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Warunki” (nr rej. 4947) prowadzonej przez Wydz. III „A” KWMO w Koninie w okresie 26.08.1980-17.06.1981. Został wybrany do składu Prezydium Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Sprawa dotyczyła występowania „nastroju niezadowolenia w postaci negatywnych i krytycznych wypowiedzi kierowanych pod adresem administracji i kierownictwa w ZE PAK”. IPN Po 035/544 (591/II).
Andrzej Radke zarejestrowany w dn. 23.01.1981 pod nr 5282 do Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. „Związek” (nr rej. 5116) prowadzonej przez Wydz. III „A” KWMO w Koninie w okresie 07.11.1980-22.02.1983. Był członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie, internowanym w stanie wojennym w ramach akcji „Jodła”. IPN Po 0055/21 (23/IV).
Andrzej Radke został wytypowany do internowania 04.12.1981. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Koninie internowany 13.12.1981. Jako powód podano, że „prowadzi działalność godzącą w podstawowe interesy PRL”. „Andrzej Radke był inspiratorem strajku w dniu 03.10.1980 r. w El. »Pątnów«. W pierwszym etapie działań związku był członkiem KZ NSZZ »S«. W komentarzach swoich podważał istniejące sojusze. Zaangażowany przez cały okres działalności w »S« w akcje propagandowe. Mimo zakazu kierownictwa zakładu odnośnie miejsca plakatowania Radke własnoręcznie wywieszał ulotki w różnych punktach elektrowni”. A. Radke przebywał w Zakładzie Karnym we Włocławku. Internowanie uchylono 23.07.1982. IPN Po 064/7/30, IPN By 88/194.
Andrzej Radke został objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Monter” jako były członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Zarejestrowany 30.07.1982 pod nr 6301 przez Wydział V KWMO w Koninie. Po zwolnieniu z internowania „zachodzi przypuszczenie, że ww. może podjąć zakonspirowaną działalność o charakterze wykraczającym poza ustalony porządek prawny”. Sprawa była prowadzona w okresie 30.07.1982-02.10.1987. Zakończono z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. IPN Po 035/1115 (1239/II).
Andrzej Radke występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Układ 2”. Brał udział w uroczystościach kościelnych organizowanych przez działaczy „Solidarności”, m. in. w poświęceniu pomnika o. Maksymiliana Tarejwo w Koninie. Sprawa prowadzona przez Wydz. V WUSW w Koninie w okresie 22.03.1984-04.08.1989 dotyczyła działalności byłych członków NSZZ „Solidarność” Region Konin. IPN Po 035/1284/9 (1435/II).
Andrzej Radke 07.05.1988 został ponownie objęty Kwestionariuszem Ewidencyjnym o krypt. „Monter” prowadzonym przez Wydz. V WUSW w Koninie. Zarejestrowany pod nr. 11022. „W związku z podjęciem aktywniejszej działalności w nielegalnych strukturach oraz Duszpasterstwie Pracowniczym zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że ww. może podjąć zakonspirowaną działalność wykraczającą poza ustalony porządek prawny”. Materiały sprawy włączono 18.11.1988 do SOR o krypt. „Założyciele”. IPN Po 035/1263 (1414/II).
Andrzej Radke był zarejestrowany pod nr 11022 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Założyciele” (nr rej. 11168) prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Koninie w okresie 18.11.1988-20.08.1989. Sprawa dotyczyła podjęcia na terenie ZE PAK Konin działalności mającej na celu reaktywowanie struktur „Solidarności”. IPN Po 035/1263 (1414/II).
.