Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aleksandra Tatiana
Nazwisko: Pietrowicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 11-06-1956
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Tatiana
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Aleksandra Pietrowicz była figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Podziemie" (rejestrowana pod nr. 33243 w dn. 29.07.1982), prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Poznaniu w okresie 30.03.1982-14.11.1983. Sprawa dotyczyła działalności w „nielegalnej organizacji" – Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Poznaniu. Sprawę zakończono w związku z ustawą o amnestii z dnia 21.07.1983. Materiały o sygn. archiwalnej 11149/II zniszczono na podstawie protokołu nr 69 z 28.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Aleksandra Pietrowicz występuje w materiałach w związku „z przygotowaniem do druku, drukiem i kolportażem nielegalnego pisma »Solidarni«, kolportowanego na terenie miasta Poznania i województwa poznańskiego”. Akta dotyczyły „przechowywania i rozpowszechniania w okresie od lutego 1982 do 26 lutego 1983 nielegalnego wydawnictwa pt. »Solidarni«, zawierającego fałszywe wiadomości, mogące spowodować poważne szkody interesom PRL poprzez wywołanie niepokojów publicznych lub rozruchów”. IPN Po 450/1-6.
Aleksandra Pietrowicz była rejestrowana jako zabezpieczenie operacyjne pod numerem 41186. W okresie 11.11.1986-22.01.1990 pozostawała w „czynnym zainteresowaniu” Wydz. III/ Inspektoratu 2 WUSW w Poznaniu. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.