Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bonifacy
Nazwisko: Kabaciński
Miejsce urodzenia: Gniezno
Data urodzenia: 01-05-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Bonifacy Kabaciński był figurantem sprawy, rejestrowany 22.02.1983. Założono w związku z rozwieszeniem ulotek „Solidarności” na terenie Fabryki Dźwignic „Zremb” w Gnieźnie. B. Kabaciński był jednym z podejrzanych o ich kolportaż. W wyniku przeszukania znaleziono w jego domu „nielegalne materiały”. Przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-wychowawczą. Nie uzyskano jednak dowodów o charakterze procesowym, a na terenie zakładu zaprzestano „kolportowania nielegalnych wydawnictw”, w związku z czym sprawę zakończono. IPN Po 08/1556 (11539/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Bonifacy Kabaciński był figurantem sprawy. Założono, ponieważ „w dniu 18.01.1989 r. wznowił działalność Komitet Założycielski NSZZ «Solidarność» w Fabryce Dźwignic «Zremb» w Gnieźnie”. B. Kabaciński był członkiem Komitetu. Zakończono na podstawie decyzji Departamentu V MSW, dodając, że „w trakcie prowadzenia sprawy nie stwierdzono prowadzenia (…) działalności pozazwiązkowej będącej w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa czy ustaleniami «okrągłego stołu»”. IPN Po 00206/84 (12901/II)
.