Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Ireneusz
Nazwisko: Cieśliński
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 27-05-1952
Imię ojca: Ireneusz
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta tymczasowo aresztowanego Krzysztof Cieśliński został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o „rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw”. Areszt uchylono 13.11.1985. IPN Po 193/379 (64101)
Akta kontrolne śledztwa Krzysztof Cieśliński był oskarżony o to, że „w czerwcu 1985 r. w Poznaniu, działając w celu wywołania niepokoju publicznego, uczestniczył bez wymaganego zezwolenia w rozpowszechnianiu pisma «Solidarność-Poznań» wzywającego do nielegalnych zgromadzeń i strajków oraz zawierającego w treści sformułowania podważające zaufanie społeczeństwa do władz państwowych PRL”. Sąd Rejonowy w Poznaniu umorzył postępowanie dnia 13.11.1985 po przyjęciu poręczeń społecznych, wyznaczając okres próby na 2 lata. IPN Po 04/3557 (15085/III)
Akta administracyjne Akta spraw, które nie poszły z wnioskiem do Kolegium ds. Wykroczeń realizowane 25.04-30.04.1988. Krzysztof Cieśliński występuje w materiałach dot. przeszukania w Domu Kultury „Słońce” na os. Przyjaźni w Poznaniu, gdzie poszukiwano „nielegalnych materiałów”. IPN Po 06/286/5
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Poznaniu w okresie od 2.09.1985 do 2.09.1987. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.